Song Networks tecknar avtal om svartfiber

Song Networks tecknar avtal om svartfiber Song Networks Holding AB:s (Stockholmsbörsen: SONW) svenska dotterbolag Song Networks Svenska AB har i tilldelningsbeslut av IT Norrbotten AB valts som leverantör av svartfiber. Avtalet tecknas preliminärt i augusti 2004 och löper över 20 år. Norrbottens kommuner har i en offentlig upphandling, via IT Norrbotten AB, valt Song Networks som leverantör av svartfiber. Avtalet ger kommunerna tillgång till 8 fiberpar i Song Networks fibernät i Norrbotten. IT Norrbotten, som ägs av näringslivet, kommunerna och landstinget i Norrbotten, har som uppgift att driva regionala IT-projekt. Det i dag viktigaste projektet är att samordna den kraftfulla utbyggnaden av IT-infrastruktur som för närvarande sker i Norrbotten, i vilket denna upphandling ingår. - Tillgången till delar av Songs svartfibernät i Norrbotten utgör en viktig kugge i vårt arbete med att knyta samman Norrbotten i en väl sammanhängande regional IT-infrastruktur. Tillgången till ett snabbt, stabilt och redundant regionnät är ett måste för Norrbottens fortsatta utveckling och tillväxt. Valet av leverantör grundades framförallt på pris och driftsäkerhet, varvid Song sammantaget hade det bästa erbjudandet, säger Ulf Byström, Verkställande Direktör på IT Norrbotten AB. - Det är väldigt roligt att Songs offert stod sig bäst i konkurrensen. Vi har vunnit många kapacitetsaffärer, och att vi nu vinner den här typen av fiberaffär där kunden själv, direkt eller indirekt, tar ett driftansvar för nätet, visar att Song på allvar har tagit upp konkurrensen med andra nätgrossister, säger Mats Lundqvist, Verkställande Direktör på Song Networks Svenska AB. För information, vänligen kontakta: Song Networks Svenska AB Mats Lundqvist, Verkställande Direktör Telefon: +46 (0)8 5631 07 12 Mobil: +46 (0)701 81 07 12 IT Norrbotten AB Håkan Nilsson, Projektledare Telefon: +46 (0)921 570 97 Mobil: +46 (0)70 665 70 97 Om Song Networks (Stockholmsbörsen: SONW) Song Networks är en ledande nordisk telekomoperatör. Med en egen nordisk infrastruktur som bas erbjuder Song Networks ett brett utbud av tjänster inom datakommunikation och telefoni i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Spetskompetens finns inom datakommunikation, med huvudtjänsterna IP VPN och Internet Access. Song Networks är en stabil utmanare till de tidigare statsägda operatörerna. Till konkurrenskraftiga priser och hög kapacitet ansluts företagskunder till koncernens DSL- och fibernät med Nordens bästa täckning. Song Networks främsta konkurrensmedel är möjligheten att erbjuda effektiva och tekniskt avancerade kommunikationslösningar i kombination med ett personligt bemötande och högklassig kundservice. Företaget grundades 1995 och har cirka 850 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm och Song Networks har 23 kontor runt om i Norden. Se vidare: www.songnetworks.net Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, s.k. "forward-looking statements" enligt den definition som anges i federala säkerhetslagar i USA. Uttalanden av denna typ baserar sig på aktuella förväntningar som uttrycks av ledningen i Song Networks Holding AB och som är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att den faktiska utvecklingen kommer att avvika avsevärt från vad som ursprungligen uttalades. Riskerna kan omfatta men är inte begränsade till följande faktorer: inskränkande lagar och regler, tekniska landvinningar eller nya konkurrensmedel, minskad efterfrågan av företagets varor och tjänster, företagets utveckling, lansering och marknadsföring av ny teknik, nya varor och tjänster ligger fel i tiden, konkurrenterna genomför prissänkningar, oförutsedda konstruktionsförseningar, systemfel eller driftstopp och serviceavbrott eller försämrad kundservice åtgärdas inte på ett effektivt sätt. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/06/20040705BIT21420/wkr0001.pdf

Om oss

Song Networks (tidigare Tele1 Europe) är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i hela Norden. Affärsidén är att erbjuda helhetslösningar för data, Internet, tal och till företag.

Dokument & länkar