Song Networks tillhandahåller finska Övre Savolax tjänster för data, internet och telefoni

Song Networks tillhandahåller finska Övre Savolax tjänster för data, internet och telefoni Song Networks Holding AB (NASDAQ: SONW, Stockholmsbörsen: SONW) meddelar idag att det finska företaget Song Networks Oy har tecknat avtal om data- , internet- och telefonitjänster med åtta kommuner i övre Savolax i Finland. Song Networks Oy kommer att anlägga ett optiskt fibernätverk i övre Savolax och dess åtta kommuner under 2002. Avtalet, som sträcker sig över tre år, är värt mer än 600 000 euro. Song Networks kommer att anlägga ett optiskt fibernätverk för kommunerna Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi, Varpaisjärvi och Vieremä nästa år. Under fas ett kommer det lokala nätverket att förse kommunerna med data- och internettjänster och länka samman dem. I den andra fasen under 2002 kommer Song Networks även att tillhandahålla kommunernas PBX-nätverk. - Vi kan använda våra kunskaper om nätverksanläggning för att utveckla området kring Övre Savolax och länka det med vårt nordiska nätverk. Vår kunskap om trakten är en konkurrenskraftig tillgång", säger Olli Nuuttila, vice VD för Song Networks Oy. - Kunskap om lokala företag och ett stort kontaktnät, i kombination med ett intresse att utveckla den offentliga sektorn, är viktiga faktorer för Song Networks. Genom att implementera den här lösningen kan området kring Övre Savolax behålla och öka sin konkurrenskraft och stimulera lokal företagsamhet", säger Juha Meklin, områdeschef för Song Networks Oy. - För mer information kontakta: Song Networks Oy Song Networks Holding AB Olli Nuuttila, Vice VD Jenny Moquist, Investor Relations Telefon: +358 9 2311 2410 Manager Mobil: +358 44 311 2410 Telefon: 08 5631 0219 E-post: Mobil: 0701 810 219 olli.nuuttila@songnetworks.fi E-post: jenny.moquist@songnetworks.net Song Networks Oy Juha Meklin, Områdeschef Telefon: +358 17 4426 874 Mobil: +358 44 3112 874 E-post: juha.meklin@songnetworks.fi Om Song Networks, tidigare Tele1 Europe, (NASDAQ: SONW, Stockholmsbörsen: SONW) Song Networks är en snabbväxande data-, internet- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Affärsidén är att erbjuda bredbandslösningar för data, internet, hosting och telefoni till stora och medelstora företag i Norden. Song Networks är idag den enda pan-nordiska data- internet- och teleoperatören som investerar i lokala accessnät med bredbandskapacitet till företag. Utbyggnaden sker i Nordens 80 största städer. Accessnäten, som binds samman med långdistansnät, blir en av Europas snabbaste motorvägar för data- och internettrafik med en initial kapacitet till kund på upp till en gigabit. Företaget grundades 1995 och har cirka 1200 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget har 24 kontor runt om i Norden. Se vidare www.songnetworks.net Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, s.k. "forward- looking statements" enligt den definition som anges i federala säkerhetslagar i USA. Uttalanden av denna typ baserar sig på aktuella förväntningar som uttrycks av ledningen i Song Networks Holding AB och som är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att den faktiska utvecklingen kommer att avvika avsevärt från vad som ursprungligen uttalades. Riskerna kan omfatta men är inte begränsade till följande faktorer: inskränkande lagar och regler, tekniska landvinningar eller nya konkurrensmedel, minskad efterfrågan av företagets varor och tjänster, företagets utveckling, lansering och marknadsföring av ny teknik, nya varor och tjänster ligger fel i tiden, konkurrenterna genomför prissänkningar, oförutsedda konstruktionsförseningar, systemfel eller driftstopp och serviceavbrott eller försämrad kundservice åtgärdas inte på ett effektivt sätt. För närmare information om sådana risker och osäkerhetsfaktorer som påverkar företagets verksamhet, se Song Networks Holding AB:s rapporter som kontinuerligt inges till U.S. Securities and Exchange Commission tillsammans med bolagets årsredovisningar (formulär 20-F) och övriga rapporter (formulär 6-K). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/07/20011207BIT00090/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/07/20011207BIT00090/bit0001.pdf

Om oss

Song Networks (tidigare Tele1 Europe) är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i hela Norden. Affärsidén är att erbjuda helhetslösningar för data, Internet, tal och till företag.

Dokument & länkar