Tomas Franzén utsedd till ny CEO för Song Networks Holding AB

Tomas Franzén utsedd till ny CEO för Song Networks Holding AB Song Networks Holding AB (NASDAQ: SONW, Stockholmsbörsen: SONW) meddelar att CEO Ivar Strömberg avgår som koncernchef den 31 mars 2002 och ersätts av Tomas Franzén, tidigare CEO på AU-System AB, som tillträder den 1 april 2002. Ivar Strömberg är en av grundarna till Song Networks och har varit Bolagets CEO sedan starten 1995. Strömberg efterträds av Tomas Franzén. Franzén kommer närmast från AU-System AB där han varit CEO sedan 1999. Tomas Franzén har varit verksam inom AU-System koncernen som VD sedan 1995, innan dess var han försäljningsdirektör på ICL Data AB. Tomas Franzén är också bl a verksam som styrelseledamot inom Allgon AB, BTS AB, ProAct AB och OEM International AB. Efter byte av CEO består koncerns ledningsgrupp av Thomas Franzén, Ari- Jussi Knaapila, Liia Nõu och Tommy Ekström. - Ivar Strömberg har gjort ett fantastisk jobb med att bygga upp Song Networks till den ledande alternativa bredbandsoperatören på den nordiska företagsmarknaden. Byte av CEO är helt i enlighet med Ivar Strömbergs eget önskemål och en logisk konsekvens av att Song Networks efter sex år har blivit en betydande nordisk koncern, säger styrelseordförande Lars Windfeldt. - Styrelsen anser att man får en mycket stark ny koncernchef i Tomas Franzén. I den fas Song Networks nu befinner sig skall vi säkra en fortsatt stark tillväxt i kombination med ett starkt fokus på lönsamhet, marginalutveckling och kostnadskontroll. Tomas Franzén har en mycket god meritlista från tidigare positioner och har de allra bästa förutsättningarna för att lyckas vidareutveckla Song Networks marknadsposition och processen mot att uppnå bolagets finansiella mål, fortsätter Lars Windfeldt. - Vi har nu hittat rätt person att efterträda mig. Efter att ha grundat och arbetat i drygt sex år i det som idag är Song Networks, tycker jag att jag har rätt att dra mig tillbaka. Tidpunkten har varit helt styrd av att rätt person att ersätta mig nu finns tillgänglig, säger Ivar Strömberg. - Det skall bli mycket spännande. Jag är övertygad om att Bolaget har stora möjligheter. Song Networks har en god tillväxt i sin kärnverksamhet med goda och ökande marginaler. Det nu färdigbyggda nätet ger ytterligare möjligheter att erbjuda företagskunder i Norden tjänster med hög kvalitet och säkerhet till konkurrenskraftiga priser. Jag ser fram emot att få ta ledningen i Song Networks, säger Tomas Franzén. För mer information, vänligen kontakta: Song Networks Holding AB Song Networks Holding AB Tomas Franzén,CEO per 1 april Lars Windfeldt, 2002 Styrelseordförande Mobil: 0705 763 205 Mobil: +44 788 7878061 Tomas.franzen@ausystem.se Mobil: 0701 810 000 lars.windfeldt@defacto.no Song Networks Holding AB Jenny Moquist, Investor Relation Manager Telefon: 08 5631 0219 Mobil: 0701 810 219 jenny.moquist@songnetworks.ne t Om Song Networks, tidigare Tele1 Europe, (NASDAQ: SONW, Stockholmsbörsen: SONW) Song Networks är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Affärsidén är att erbjuda helhetslösningar för data, internet, hosting och telefoni till företag i Norden. Song Networks är idag den enda pan-nordiska operatören som investerar i lokala accessnät med bredbandskapacitet till företag. Utbyggnaden av accessnäten har skett i Nordens största städer. Accessnäten, som binds samman med långdistansnät, är en utav Europas snabbaste motorvägar för data- och internettrafik med en initial kapacitet till kund på upp till en gigabit. Företaget grundades 1995 i Sverige och har cirka 1100 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget har 34 kontor runt om i Norden. Se vidare www.songnetworks.net Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, s.k. "forward- looking statements" enligt den definition som anges i federala säkerhetslagar i USA. Uttalanden av denna typ baserar sig på aktuella förväntningar som uttrycks av ledningen i Song Networks Holding AB och som är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att den faktiska utvecklingen kommer att avvika avsevärt från vad som ursprungligen uttalades. Riskerna kan omfatta men är inte begränsade till följande faktorer: inskränkande lagar och regler, tekniska landvinningar eller nya konkurrensmedel, minskad efterfrågan av företagets varor och tjänster, företagets utveckling, lansering och marknadsföring av ny teknik, nya varor och tjänster ligger fel i tiden, konkurrenterna genomför prissänkningar, oförutsedda konstruktionsförseningar, systemfel eller driftstopp och serviceavbrott eller försämrad kundservice åtgärdas inte på ett effektivt sätt. För närmare information om sådana risker och osäkerhetsfaktorer som påverkar företagets verksamhet, se Song Networks Holding AB:s rapporter som kontinuerligt inges till U.S. Securities and Exchange Commission tillsammans med bolagets årsredovisningar (formulär 20-F) och övriga rapporter (formulär 6-K). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/07/20020307BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/07/20020307BIT00180/wkr0002.pdf

Om oss

Song Networks (tidigare Tele1 Europe) är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i hela Norden. Affärsidén är att erbjuda helhetslösningar för data, Internet, tal och till företag.

Prenumerera

Dokument & länkar