UNINETT köper telefoni från Song Networks

UNINETT köper telefoni från Song Networks Song Networks Holding AB (Stockholmsbörsen SONW) meddelar idag att det norska dotterbolaget ingått avtal med UNINETT om leverans av telefonitjänster till den norska universitets- och högskolesektorn. Kontraktet löper över fyra år med ett värde av cirka 100 MNOK. Avtalet omfattar fasta telefonilösningar för alla universitet och de statliga, konstfackliga och vetenskapliga högskolorna i Norge, totalt 38 institutioner med cirka 75.000 användare. Song Networks vann kontraktet i hård konkurrens med flera av de större telefonileverantörerna i Norge. Totalt var det sju företag som inkom med anbud då UNINETT i samarbete med universiteten påbörjade arbetet med ett nytt telefoniavtal tidigare i år. - Detta är först och främst en prisfråga, men det är också spännande med en helt ny leverantör, säger UNINETTs verkställande direktör, Petter Kongshaug. Avtalet kommer dessutom att bidra till ytterligare konkurrens på den norska telemarknaden, något som våra kunder kommer att dra nytta av, tillägger han. UNINETT ser fördelen med att samarbeta med en mindre och smidigare aktör. Song Networks har visat flexibilitet i processen fram till avtalet, och ger intryck av att ha bra kundlösningar som kan anpassas efter våra behov, säger Petter Kongshaug. - Detta är ett av de verkligt stora avtalen för Song Networks inom telefoni i Norge. Vi har god förståelse för UNINETTs behov, och med vår strategi att leverera bästa pris i förhållande till prestanda visar vi också att Song Networks är en slagkraftig samarbetspartner för stora och kvalitetsmedvetna kunder också inom telefoni, säger Ketil Kivedahl, VD för Song Networks AS i Norge. För information, vänligen kontakta: Song Networks AS UNINETT Ketil Kivedahl, VD Petter Kongshaug, VD Tel: +47 21 50 24 50 Mobil: +47 917 58 883 Mobil: +47 400 00 450 E-mail: E-mail: petter.kongshaug@uninett.no ketil.kivedahl@songnetworks.no Om Song Networks (Stockholmsbörsen: SONW) Song Networks är en data- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Affärsidén är att erbjuda den bästa bredbandslösningen för datakommunikation, Internet och telefoni till företag i Norden. Bolaget grundades 1995 i Sverige och har cirka 830 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och Bolaget har 21 kontor runt om i Norden. Se vidare www.songnetworks.net Om UNINETT UNINETT levererar avancerade Internetlösningar för forskning och utbildning och har ansvar för utveckling, drift, koordinering och standardisering av nätlösningar. UNINETT ägs av utbildnings- och forskningsdepartementet. Koncernen består av moderbolaget UNINETT AS och tre dotterbolag: UNINETTABC AS, som bistår den norska skolsektorn med utveckling av stabila och driftsäkra nätlösningar, UNINETT FAS AS, som utvecklar och driver gemensamma administrativa system för universitet och högskolor och UNINETT NoridAS, som är registreringsenheten för .no- domänen. Moderbolaget UNINETT AS utvecklar och driver det norska forskningsnätet, som förbinder norska utbildnings- och forskningsinstitutioner och knyter samman dem i ett internationellt nät. UNINETT-koncernen representerar en av Norges mest avancerade nätmiljöer och har internationell aktivitet både genom forskningsprojekt och standardiseringsarbete i IETF. Förutom 57 fast anställda är ett betydande antal studenter och fackkunniga från hela universitets- och högskolesektorn alltid knutna till verksamheten på projektbas. Den totala omsättningen under 2002 var 135 miljoner norska kronor. www.uninett.no Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, s.k. "forward- looking statements" enligt den definition som anges i federala säkerhetslagar i USA. Uttalanden av denna typ baserar sig på aktuella förväntningar som uttrycks av ledningen i Song Networks Holding AB och som är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att den faktiska utvecklingen kommer att avvika avsevärt från vad som ursprungligen uttalades. Riskerna kan omfatta men är inte begränsade till följande faktorer: inskränkande lagar och regler, tekniska landvinningar eller nya konkurrensmedel, minskad efterfrågan av företagets varor och tjänster, företagets utveckling, lansering och marknadsföring av ny teknik, nya varor och tjänster ligger fel i tiden, konkurrenterna genomför prissänkningar, oförutsedda konstruktionsförseningar, systemfel eller driftstopp och serviceavbrott eller försämrad kundservice åtgärdas inte på ett effektivt sätt. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031117BIT01050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031117BIT01050/wkr0002.pdf

Om oss

Song Networks (tidigare Tele1 Europe) är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i hela Norden. Affärsidén är att erbjuda helhetslösningar för data, Internet, tal och till företag.

Dokument & länkar