Sony Ericsson lanserar nya mål för minskade koldioxidutsläpp och nya GreenHeart™-produkter

• 20 procents minskning av koldioxidutsläppen från egna driften till 2015. • Minskning av alla produkters koldioxidutsläpp under hela livscykeln med 15 procent till 2012. • Nya GreenHeart™-produkter bidrar till att minska den totala miljöinverkan från företagets produktportfölj.

Stockholm, 4 juni 2009. Sony Ericsson presenterar i dag sitt mål att minska koldioxidutsläppen i hela koncernen med 20 procent i absoluta tal till 2015. Samtidigt åtar sig företaget att minska de totala koldioxidutsläppen från produkternas livscykel med 15 procent, inklusive utvinning, produktion, konsumenternas användning och återvinning, till 2015. En hörnpelare i dessa åtaganden är introduktionen av Sony Ericssons nya GreenHeart™-produkter – telefonerna C901 GreenHeart™ och Naite – samt hörlurarna MH300 GreenHeart™, bland de grönaste på marknaden. De gröna innovationerna i dessa produkter kommer även att implementeras i ett bredare produktutbud, vilket gör att Sony Ericsson kontinuerligt kan minska miljöinverkan från den totala produktportföljen och vara en föregångare i branschen. Både C901 GreenHeart™ och Naite bygger på Sony Ericssons branschledande ‘green core’, som är ett resultat av ett långtgående åtagande att eliminera användningen av kemikalier i företagets telefoner. Ytterligare gröna funktioner innefattar en e-manual som minskar pappersanvändningen med mer än 90 procent, mindre förpackningar som minskar transportrelaterade koldioxidutsläpp med mer än 80 procent, återvunnen plast och en lågenergiladdare. Tack vare dessa innovationer minskar GreenHeart™-produkterna den totala koldioxidbelastningen med 15 procent. – Sedan starten 2001 har Sony Ericsson strävat efter att överträffa branschstandarder vad gäller avlägsnandet av skadliga ämnen och att satsa på lågenergiladdare. Vi har infört ett synsätt där hela telefonens livscykel räknas vad gäller miljöinverkan för att på så sätt minska koldioxidutsläppen från användandet av våra produkter samt försäkra oss om en hållbar återvinning. De uppsatta koldioxidmålen och de nya GreenHeart™-produkterna är viktiga steg i att bygga upp en mer hållbar affärsverksamhet, och utgör en hörnpelare i vår förnyade produktstrategi, säger Dick Komiyama, vd för Sony Ericsson. För mer information om GreenHeart™-programmet och Sony Ericssons hållbarhetsåtagande, delta i vår globala webcast och frågestund kl 14.00 (svensk tid) torsdagen den 4 juni. www.sonyericsson.com/greenheart Sony Ericsson åtar sig även att kraftigt öka antalet telefoner som samlas in i företagets globala återtagningsprojekt. Sony Ericssons mål är att samla in en miljon telefoner varje år i sitt eget system från år 2011 och framåt, och göra det enkelt för konsumenten att återvinna telefonen genom att tillhandahålla flera inlämningsplatser och information om processen. Anne-Sofie Andersson, direktör på International Chemical Secretariat (ChemSec), säger: – Sony Ericsson engagerar sig proaktivt tillsammans med vår organisation för ett flertal hållbarhetsfrågor kring kemikalier. Sony Ericsson är ett ambitiöst och konstruktivt företag som aktivt bidrar till debatten om initiativ såsom revisionen av RoHS-direktivet som syftar till att minska användningen av giftiga kemikalier och tungmetaller i konsumentvaror. För mer information om Sony Ericssons arbete inom miljö och hållbar utveckling: www.sonyericsson.com/sustainability www.sonyericsson.com/environment

Taggar:

Om oss

Sony Mobile Communications erbjuder mobila multimediaprodukter för människor som uppskattar kraftfull teknik.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar