Datacenter i Sverige blir gröna

Sterias svenska datacenter är bland de första i världen att få en prestigefylld miljöcertifiering. 

Certifieringen av Steria heter ”CarbonNeutral Data Centres” och inkluderar hela 46 koldioxidneutrala datacenters i 13 länder, däribland Sverige.

– IKT-sektorn står för upp till 10 procent av strömförbrukningen i Europa – och fyra procent av koldioxidutsläppen. Samhällsansvar har alltid varit en viktig del för Steria och vi vill göra vårt för att reducera branschens klimatpåverkan, säger Solfrid Skilbrigt, ansvarig för samhällsansvarsfrågor i Steriakoncernen.

Hon är stolt över att Steria är bland de första i världen att få sina datacenters certifierade av The CarbonNeutral Company. Sedan 1997 har miljörådgivningsorganisationen hjälpt företag över hela världen att bli grönare. I Sverige har en styrgrupp inom Steria aktivt arbetat med att implementera alla koncerninitiativ inom CSR.

– Det är två områden där vi som internationellt konsultföretag tydligt påverkar miljön: våra affärsresor och energiförbrukningen i våra datacenter. Redan 2010 blev Steria klimatneutralt när det gäller affärsresor. Koldioxidneutrala datacenters var därför ett naturligt nästa steg för oss, säger Skilbrigt, som också berättar att Steria i Norden varit en aktiv pådrivare när det gäller miljöfrågor inom hela Steriakoncernen.

Reducerar kundernas klimatpåverkan

Skilbrigt lyfter fram att miljö- och samhällsansvar får en allt mer central roll i upphandlingar. Hon tror att den nya certifieringen gör Steria till en ännu mer attraktiv partner för offentliga och privata organisationer i Sverige. I Sverige är Steria även certifierade enligt ISO27001, ISO9001 samt ISO14001.

– Många kunder vill reducera sin klimatpåverkan och här kan underleverantörer spela en viktig roll. Genom att bli koldioxidneutrala kan Steria även reducera kunders utsläpp, säger Solfrid Skilbrigt.

Mellan 2008 och 2013 har Steria reducerat utsläpp av växthusgaser med 38 procent per medarbetare. Förra hösten blev Steria också det första franska företaget att få toppbetyget 100A av klimatanalysföretaget CDP, tidigare känt som Carbon Disclosure Project.

Om The CarbonNeutral Company

The CarbonNeutral Company erbjuder tjänster till verksamheter som vill reducera sitt klimatavtryck. Jobbar med över 300 företag i 35 länder med allt från mätning av koldioxidutsläpp och styrning av underleverantörer till förvaltning av vattenresurser och bevarande av biologisk mångfald. Mer information finns på www.carbonneutral.com

För mer information:

* Solfrid Skilbrigt, Steria Group Programme Director Corporate Social Responsibility, mobil: +47 905 51 086

* Kristin Blix-Elton, marknads- och kommunikationsdirektör för Steria i Skandinavien, mobil: +47 970 28 616

Om Steria

Steria är ett internationellt konsultföretag med 20 000 anställda i 16 länder som arbetar med affärs- och IT-rådgivning, systemutveckling, infrastruktur och drift. Steria levererar tjänster till flera av Sveriges största företag och organisationer. För mer information, vänligen se: www.steria.se

Om oss

Steria, en ledande europeisk leverantör av heltäckande IT-tjänster, erbjuder kunder integrerade tjänster såsom rådgivning inom affärsverksamhetens kärnprocesser såväl som utveckling och drift av deras IT-system.