IT-chefer har koll på medarbetares surfplattor

En ny undersökning från Ipsos på uppdrag av Steria visar att allt färre IT-chefer ser surfplattor på jobbet som ett växande hot. För två år sedan såg fler än var fjärde IT-chef surfplattorna som ett hot och i år är siffran bara 14 procent.

-          Gränsen mellan arbete och fritid luckras upp och många medarbetare vill kunna nå företagens system från den egna surfplattan hemma i TV-soffan, säger Anders Fryxell, vd på Steria.

-          Kraven från medarbetarna har pressat många IT-chefer att göra IT-systemen mer flexibla för att hantera detta.

Sedan 2011 har Steria mätt hur IT-chefer ställer sig till surfplattor på arbetsplatsen och det är tydligt att osäkerheten minskat.

-          ”Bring your own device” har nog varit ett av de mest omskrivna områdena de senaste åren och det är tydligt att IT-chefer skaffat sig både kunskap och rutiner för att hantera detta, säger Anders Fryxell.

-          Men precis när man fått grepp om detta så gör den hypersnabba utvecklingen att nya okända utmaningar väntar runt hörnet. Så är livet som IT-ansvarig.

Från undersökningen

”I hur stor grad anser du att läsplattor (som iPad) hos medarbetare på din arbetsplats är ett växande säkerhetshot?”

                                        2013                        2012                       2011

I stor grad                         2%                         5%                          7%

I ganska stor grad            12%                        16%                        20%

I ganska liten grad           49%                        47%                        32%

I mycket liten grad           31%                        27%                        29%

Vet inte                             7%                          4%                          12%

Undersökningen utfördes av Ipsos på uppdrag av Steria i januari 2013 och bygger på svar från svenska IT-chefer i privat och offentlig sektor.

För ytterligare kommentarer, vänligen kontakta:

Anders Fryxell, vd på Steria i Sverige, 08 622 42 00

Anders Lindgren, nordisk marknads- och kommunikationschef, +47 416 33 084

Om Steria

Steria är ett av Europas tio största IT-tjänsteföretag. Företaget erbjuder konsulttjänster, strategisk IT-rådgivning, systemintegration, system- och applikationsutveckling samt tjänster för infrastruktur och drift.

Steria har över 40 års erfarenhet från privat och offentlig sektor. Koncernen har över 20 000 medarbetare i 16 länder och omsatte 1,75 miljarder euro per den 31 december 2011. Steria är noterat på Parisbörsen Euronext och har huvudkontor i Paris.

Taggar:

Om oss

Steria, en ledande europeisk leverantör av heltäckande IT-tjänster, erbjuder kunder integrerade tjänster såsom rådgivning inom affärsverksamhetens kärnprocesser såväl som utveckling och drift av deras IT-system.