Steria tecknar miljardkontrakt med brittiska regeringen

Steria tecknar ett avtal med den brittiska regeringen som potentiellt är värt 10 miljarder svenska kronor över en tioårsperiod. Via ett samägt bolag ska Steria och brittiska regeringen omvandla sättet som ”back office”-tjänster levereras i offentlig sektor.

-       Detta är det största kontraktet i Sterias historia och visar på den ledande roll vi har när det gäller att utveckla och omvandla offentlig sektor, säger Anders Fryxell, vd på Steria i Sverige

-       Modellen, där vi arbetar tillsammans med den brittiska regeringen i ett samägt bolag, kan bli förebild för andra länder, inte minst Sverige.

Det samägda bolaget, Shared Services Connected Ltd (SSCL), är ett viktigt led i den brittiska regeringens arbete med att skapa en mer kostnadseffektiv och enhetlig civilförvaltning. Regeringen räknar med att det samägda bolaget ska spara mellan 4-6 miljarder kronor årligen åt de brittiska skattebetalarna.

Steria kommer att arbeta i partnerskap med den brittiska regeringen för att konsolidera servicecenters för exempelvis DWP, departementet för arbetsmarknads- och pensionsfrågor, Defra, departementet för miljö, livsmedel och jordbruk samt Naturvårdsverket. Företaget kommer också leverera en ny ICT-plattform och använda data från plattformen för att nå insikter kring var effektiviseringar kan göras. Partnerskapet ska ge skalfördelar, enhetliga processer och system samt kontinuerlig förbättring av kvalitén på de tjänster som erbjuds de brittiska medborgarna.

Shared Services Connected Ltd kommer vara oberoende och ägas till 75 procent av Steria och till 25 procent av den brittiska regeringen. Förhoppningen är att verksamheten ska bidra till tillväxt och innovation i Storbritannien och skapa fler arbetstillfällen. Bolaget kommer tjäna upp till 160 000 användare i 13 olika offentliga myndigheter och cirka 12 00 medarbetare som arbetat i det tidigare leveranscentrat kommer flyttas till det nya bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Fryxell, vd på Steria i Sverige, 08 622 42 00

Anders Lindgren, nordisk marknads- och kommunikationschef, +47 416 33 084

Om Steria

Steria är ett av Europas tio största IT-tjänsteföretag. Företaget erbjuder konsulttjänster, strategisk IT-rådgivning, systemintegration, system- och applikationsutveckling samt tjänster för infrastruktur och drift.

Steria har över 40 års erfarenhet från privat och offentlig sektor. Koncernen har 20 000 medarbetare i 16 länder och omsatte 1,83 miljarder euro per den 31 december 2012. Steria är noterat på Parisbörsen Euronext och har huvudkontor i Paris. Läs mer på www.steria.se

Taggar:

Om oss

Steria, en ledande europeisk leverantör av heltäckande IT-tjänster, erbjuder kunder integrerade tjänster såsom rådgivning inom affärsverksamhetens kärnprocesser såväl som utveckling och drift av deras IT-system.