Storavtal med Trondheims kommun

Trondheims kommun har valt att låta Steria sköta all applikationsdrift under kommande fem år. Avtalet är värt nära 155 miljoner norska kronor.Kommunens anbudsprocess startade i slutet av förra året och i sista kvalificeringsomgången tävlade tre företag.

- Vi fick flera bra förslag men efter vi gjort en omfattande urvalsprocess kände vi oss trygga med att Steria är rätt partner för att drifta våra applikationer, säger Harald Moe, IT-chef på Trondheims kommun.

Avtalet innebär att Steria hanterar all central applikationsdrift i kommunen. Trondheims IT-lösningar är fördelade på 150 applikationer som används av 12 000 användare. Steria kommer utveckla en ny IT-plattform som är fördelad på två datacenter, ett i Trondheim och ett i Oslo.

Efter hand som den nya plattformen färdigställs kommer alla applikationer och data att migreras från existerande driftsleverantörer.

- Vårt uppdrag är att införa framtidssäkrade lösningar och kontinuerligt driva en vidareutveckling av kommunens teknik så att användarna får en modern och nyskapande it-miljö, säger Trygve Solem.

Avtalet sträcker sig över fem år, med option på ytterligare ett år. Om optionsåret tas med i beräkningarna är totalvärdet på avtalet 155 miljoner norska kronor. Delar av beloppet kommer att användas till att vidareutveckla lösningar under avtalsperioden.

För mer information, vänligen kontakta : Anders Lindgren, Marknads- och kommunikationschef, Steria Norge Tel: +47 22 57 57 64 E-post: anders.lindgren@steria.no

Ingrid Reinli, Kommunikationschef, Steria Sverige Tel: 08-622 42 25 E-post: ingrid.reinli@steria.se

Taggar:

Om oss

Steria, en ledande europeisk leverantör av heltäckande IT-tjänster, erbjuder kunder integrerade tjänster såsom rådgivning inom affärsverksamhetens kärnprocesser såväl som utveckling och drift av deras IT-system.