Sortera Group AB förvärvar DT Recycling AB

Stockholm den 27 november 2017

Genom förvärvet av DT Recycling AB i Malmö täcker Sortera Group AB, en ledande svensk aktör inom insamling och återvinning av byggavfall, Sveriges fyra största städer och når nära 75% av Sveriges befolkning med sina tjänster.

”Framtiden tillhör dem som vågar vara nytänkande och tänka stort och i vår industri är det precis vad Sortera gör. DT Recycling har på grund av vår kunskap inom hanteringen av tunga massor kommit att bli en betydande spelare inom vårt segment. Tillsammans med Sortera kan vi nu nå en nationell marknad”, säger DT Recyclings Fredrik Tell.

”Genom förvärvet av DT Recycling kan vi tillhandahålla byggmarknaden i Stockholm och Göteborg mer expertis gällande hanteringen av tunga massor. Tillsammans med DT Recycling kan vi tillhandahålla våra tjänster inom hantering och sortering av byggnadsavfall till Malmöregionen. DT Recyclings erbjudande kommer att fortsätta att utvecklas under Sorteras ledning”, säger Sorteras VD Conny Ryk.

”Sortera är ett unikt bolag som drivs av tillväxt, teknologi, miljöansvar och ett fortsatt fokus på kundupplevelsen. Vi har tredubblat omsättningen på mindre än två år samtidigt som vi har breddat kunderbjudandet och expanderat in till nya geografiska marknader”, säger Johannes Lien, partner på Summa Equity och styrelseordförande i Sortera.

För mer information, vänligen kontakta:
Conny Ryk, CEO Sortera Group AB, +46 70 775 5310

Om Sortera Group AB 

Sortera Group AB är ett av de ledande bolagen inom insamling och återvinning av byggavfall i Sverige. Sortera har verksamhet från Ystad i söder till Gävle i norr. Bolaget har ca 235 anställda och en årlig omsättning på ca 700 miljoner kronor proforma 2017.

Om Summa Equity  

Summa Equity grundades 2016 av partners med en gemensam vision om att bygga ett ledande, specialiserat riskkapitalbolag på den nordiska marknaden för små- och medelstora företag, positionerat för att utnyttja de investeringsmöjligheter som skapas av de tematiska megatrender som förväntas driva långsiktig tillväxt. Bolaget fokuserar på sektorer kopplade till fyra megatrenddrivna teman: resursknapphet, energieffektivitet, förändrad befolkningssammansättning och teknologiintensiv verksamhet. Summa Equity stängde sin första fond i februari 2017 med investeringsåtaganden på 4,5 miljarder kronor. 

DT Recycling 

DT Recycling grundades 2010 och är en fristående aktör på återvinningsmarknaden i södra Sverige som tillhandahåller nedströms lösningar åt avfallsproducenter. Företaget erbjuder en helhetslösning för återvinning och avfallshantering och bedriver verksamhet både i Skandinavien och övriga delar av Europa. Bolaget har 12 anställda och en årlig omsättning på ca SEK 110 miljoner kronor i 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar