Sortera Industry förvärvar L.S. Tankservice

4 juni 2018

Sortera Industry har förvärvat L.S. Tankservice AB. Genom förvärvet kompletterar Sortera sitt erbjudande med expertis inom avloppsrensning, högtrycksspolning, slamsugning och rörinspektion. L.S. Tankservice kommer fortsätta att drivas av sin nuvarande ledning och verka som en egen enhet i Sortera Industry.

L.S. Tankservice är baserat i Sollentuna och erbjuder tjänster för avloppsrensning, högtrycksspolning, slamsugning, rörinspektion och transporter av farligt avfall i hela Stockholmsregionen. Företaget har 18 anställda och en årlig omsättning på cirka 35 MSEK.

”Sortera har sökt efter en möjlighet att utveckla kompetensen inom just avloppshantering och kringliggande tjänster. Förvärvet passar väl in i vår strategi och gör att vi kan erbjuda våra kunder branschens bästa service på området”, säger Conny Ryk, VD i Sortera Group AB.

L.S. Tankservice har rensat avlopp och rör sedan 1968 då företaget startades av Lars-Erik Spångberg. I dag drivs företaget av sonen Joakim Spångberg, med fortsatt fokus på service och kundnöjdhet.

”Vi ser fram emot att gå in i en ny tillväxtfas som en del av Sortera. Tillsammans med Sortera kan vi växa mer än vad vi hade kunnat göra på egen hand. Vi kan också investera i ny utrusning och vidga vår kundkrets. Detta innebär även att vi kommer kunna erbjuda ännu bättre service till våra nuvarande kunder”, säger Tony Odelstrand, VD i L.S. Tankservice.

Sortera agerar idag under varumärkena Sortera, BIG BAG, DK Sanering, Vacuo, Åkerisäcken, Eco-Chain och DT Recycling.

”Förvärvet av L.S. Tankservice AB blir ännu en pusselbit i Sorteras kunderbjudande. Allt fler inser vikten av miljöansvar och detta skifte driver Sorteras tillväxt. På två år har vi tredubblat Sorteras omsättning och nu ser vi fram emot att fortsätta expandera”, säger Johannes Lien, partner på Summa Equity och styrelseordförande i Sortera.

För mer information, vänligen kontakta:

Conny Ryk, VD i Sortera Group AB, +46 70 775 5310

Om Sortera Group AB

Sortera Group är ett svenskt miljöbolag som genom sina tre affärsområden (Recycling, Industry och Materials) är den främsta och mest specialiserade aktören inom bygg- och anläggningsavfall i Sverige. Med drygt 300 anställda och en omsättning överstigande 800 miljoner bedriver Sortera verksamheten i egen regi från försäljning, insamling, behandling och återvinning till slutmottagare. Sortera når ut till 75 % av Sveriges befolkning med sina tjänster och 2016 återvann de över 99 % av allt insamlat material.

Om Summa Equity

Summa Equity grundades 2016 av partners med en gemensam vision om att bygga ett ledande, specialiserat riskkapitalbolag på den nordiska marknaden för små- och medelstora företag, positionerat för att utnyttja de investeringsmöjligheter som skapas av de tematiska megatrender som förväntas driva långsiktig tillväxt. Bolaget fokuserar på sektorer kopplade till fyra megatrenddrivna teman: resursknapphet, energieffektivitet, förändrad befolkningssammansättning och teknologiintensiv verksamhet. Summa Equity stängde sin första fond i februari 2017 med investeringsåtaganden på 4,5 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar