Eva Fernvall Markstedt ny styrelseordförande för SOS Alarm

Under årsstämman den 27 april valdes Eva Fernvall Markstedt till ny styrelseordförande för SOS Alarm Sverige AB. Eva Fernvall efterträder Johnny Magnusson, som efter åtta år som styrelseordförande blir ledamot i SOS Alarms styrelse. 

Eva Fernvall arbetar sedan 2005 som kommunikationsdirektör vid Apoteket AB och har lång erfarenhet av styrelsearbete. Åren 1994 till 2005 verkade hon som Förbundsordförande för Vårdförbundet. Bland styrelseuppdragen kan nämnas; styrelseledamot Karolinska Institutet (2006 – 2013), styrelseledamot Sveriges kommunikatörer (2014 –) samt ordförande Reklamombudsmannen (2015 –).

– Det ska bli väldigt stimulerande att få arbeta med denna samhällsviktiga verksamhet tillsammans med ledamöterna i styrelsen, säger Eva Fernvall. Jag ser fram emot att ta mig an de utmaningar som väntar och framförallt att bidra till att SOS Alarm fortsätter utvecklas i samma takt som samhället förändras, avslutar Eva Fernvall.

Övriga förändringar i SOS Alarms styrelse innefattar nyval av statens representant Johan Hallberg som ersätter Lars Erik Fredriksson samt omval av SKL:s representant Johnny Magnusson (tidigare styrelseordförande som nu blir ledamot) och nyval av SKL:s representant Alf Jönsson. De ersätter SKL:s tidigare representanter Tommy Bernevång Forsberg och Bo Anderson.

För mer information


Pressjour SOS Alarm

08-205 307

Eva Fernvall Markstedt

070 590 28 93SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På uppdrag av svenska staten ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13, journumret för försvunna barn 116 000 samt har även en central roll i samhällets krisberedskap. Verksamheten innefattar även alarmering,  säkerhets- och jourteletjänster för kommuner, landsting och företag. SOS Alarm ägs till 50 procent av svenska staten samt 50 procent av Sveriges Kommuner och Landsting.

Om oss

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. 112-uppdraget ska inte drivas med överskott. Den vinst som SOS Alarm redovisar kommer från andra delar inom verksamheten. SOS Alarms kunder återfinns primärt inom den offentliga sektorn, men även andra aktörer inom alarmering och beredskap samt säkerhet och jourtele. Den eventuella vinst som delas ut går till ägarna svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting, som äger SOS Alarm till lika delar.

Prenumerera