Fler SOS-sjuksköterskor ökar tryggheten

SOS Alarm startar sitt fjärde Medicinska Specialist Center (MSC) som placerats i Östersund. MSC ger oss bättre förutsättningar att möta våra kunders krav på att vårdärenden i ökad omfattning ska handläggas av sjuksköterskor. Detta ger också ökade förutsättningar till att tjänsten utförs på ett stabilt, enhetligt och kvalitetssäkrat sätt.

Våra MSC är samlokaliserade med SOS-centralerna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Östersund. Oavsett geografisk placering stöder dessa verksamheten på alla våra 18 SOS-centraler.

Uppbyggnaden av MSC med rekrytering, utbildning och ombyggnad i Östersund har pågått sedan i september 2011. Till verksamheten har 16 sjuksköterskor rekryterats. Valet av ort föll på Östersund då det är en expansiv region, där bland annat Mittuniversitet finns, som har grundutbildning och de flesta vidareutbildningar för sjuksköterskor. Placeringen har dessutom flera driftmässiga fördelar, bland annat genom samverkan i Trygghetens hus där alla blåljusverksamheter är samlade under ett tak.

- Rekryteringen har gått väldigt bra i Östersund där det har visats stort intresse för tjänsterna som SOS-sjuksköterska på MSC. Vi har haft ett stort urval och kunnat sätta samman en grupp som består av flera olika erfarenheter och kompetenser sägerUlrika Bergvallsom är ansvarig för Vårdproduktion.

-Vi är mycket glada över att inviga det nya Medicinska Specialist Centret i Östersund. Rekryteringen, introduktionen och utbildningen av sjuksköterskor har gått mycket bra och det har varit ett stort intresse för att arbeta i den nya trygghetsskapande funktionen, säger Johan Hedensiö, vd på SOS Alarm.

Invigning
Invigningen sker onsdagen den 3 maj kl 1500. Media är välkomna att deltaga. Anmälas görs på mailadress: webb@sosalarm.se senast den 3 maj kl 1000. Presslegitimation medtages.

För mer information vänligen kontakta presstalesmanAnders Klarström08-205 307.Om nödnumret 112 och SOS Alarm
SOS Alarm ansvarar för nödnumret 112 som har en stor betydelse för den vardagliga tryggheten för alla invånare i Sverige. Genom ett enda samtal når man samhällets alla hjälpresurser. Årligen tar SOS-operatörerna emot ca 3,5 miljoner 112-samtal vid landets 18 SOS-centraler.

SOS Alarm har på uppdrag av staten ansvar för nödnumret 112 inom Sverige. SOS Alarm är också en resurs i samhällets krisberedskap. Uppdraget innebär samarbete med sjö-, flyg- och fjällräddningen samt med polisen. För landstingens räkning utförs uppdrag inom ambulansalarmering och ambulansdirigering. Kommunerna anlitar SOS Alarm för alarmering av kommunal räddningstjänst.

Se www.sosalarm.se och www.112.se för mer information om SOS Alarm och nödnumret 112.

SOS Alarm - utsedd av EENA till bästa nationella 112-system i EU.

 

 

Om oss

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. 112-uppdraget ska inte drivas med överskott. Den vinst som SOS Alarm redovisar kommer från andra delar inom verksamheten. SOS Alarms kunder återfinns primärt inom den offentliga sektorn, men även andra aktörer inom alarmering och beredskap samt säkerhet och jourtele. Den eventuella vinst som delas ut går till ägarna svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting, som äger SOS Alarm till lika delar.

Prenumerera