Johan Hedensiö lämnar SOS Alarm

Styrelsen för SOS Alarm och Johan Hedensiö har idag kommit överens om att Johan Hedensiö lämnar SOS Alarm.

- Johan Hedensiö har under sina dryga fem år som VD moderniserat SOS Alarm och rustat vårt företag för den förändringsresa som nu stundar. Bland annat har Johan effektiviserat och renodlat verksamheten med fokus på kvalitetsförbättringar. Det har varit ett mycket värdefullt och viktigt arbete. När vi nu ska in i nästa skede kommer SOS Alarm behöva ett nytt ledarskap, vilket är skälet till styrelsens beslut idag, säger Eva Fernvall, styrelseordförande i SOS Alarm.

Eva-Karin Lilja, chef ekonomi och affärsstöd, har utsetts till tf VD.

För mer information:

Eva Fernvall, styrelseordförande SOS Alarm
0705-90 28 93Om SOS Alarm

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. 112-uppdraget ska inte drivas med överskott. Den vinst som SOS Alarm redovisar kommer från andra delar inom verksamheten. SOS Alarms kunder återfinns primärt inom den offentliga sektorn, men även andra aktörer inom alarmering och beredskap samt säkerhet och jourtele. Den eventuella vinst som delas ut går till ägarna svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting, som äger SOS Alarm till lika delar.

Taggar:

Om oss

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. 112-uppdraget ska inte drivas med överskott. Den vinst som SOS Alarm redovisar kommer från andra delar inom verksamheten. SOS Alarms kunder återfinns primärt inom den offentliga sektorn, men även andra aktörer inom alarmering och beredskap samt säkerhet och jourtele. Den eventuella vinst som delas ut går till ägarna svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting, som äger SOS Alarm till lika delar.

Prenumerera