Lansering av nytt kompletterande system för VMA

Idag, den 1 september 2014, lanseras det nya kompletterande systemet för Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA. Det nya systemet innebär att allmänheten numera också kan varnas via talmeddelande till fast telefon vid ett VMA. 

-      Vi fick det statliga uppdraget i februari 2013, att komplettera nuvarande varningssystem och utöka det med en mer modern teknik. Sedan dess har vi arbetat intensivt på att bygga upp ett system där vi kan nå så många som möjligt vid ett VMA, säger Johan Hedensiö, VD, SOS Alarm.

Det nya systemet kompletterar de traditionella kanalerna för VMA, d.v.s. radio, tv och utomhusvarningssystemet ”Hesa Fredrik”. Det nya kompletterande systemet innefattar idag befolkningsvarning via ett talmeddelande till fast telefoni och kommer i ett senare skede även innefatta varning via SMS.

- Vi hoppas att kunna lansera varning via SMS så snart som möjligt. Senast under sommarens brand i Västmanland testade vi SMS-tjänsten på 74 hushåll som påverkades av vattenbombningarna. Vi har även gjort flertalet tester under året, säger Karin Andersson, tf. tjänsteägare för krisberedskap, SOS Alarm och projektledare för framtagandet av det nya systemet.

VMA via SMS

För att kunna lansera delen som innefattar varning via SMS krävs en ändring i lagen om elektronisk kommunikation. SOS Alarm lämnade under hösten 2013 in en ansökan om lagändring för att kunna positionera mobiltelefoner vid ett VMA. Denna lagändring har ännu inte gått igenom. Under hösten/ vintern 2014 kommer dock varning via SMS till adressregistrerade mobiltelefoner som inte kräver positionering att lanseras.

Mer information om det nya systemet: www.sosalarm.se/nytt-system-for-vma

Mer information:

SOS Alarms pressjour
08-205 307

Karin Andersson, 
tf. Tjänsteägare Krisberedskap/ Projektledare SOS Alarm
08-407 30 45

Om oss

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. 112-uppdraget ska inte drivas med överskott. Den vinst som SOS Alarm redovisar kommer från andra delar inom verksamheten. SOS Alarms kunder återfinns primärt inom den offentliga sektorn, men även andra aktörer inom alarmering och beredskap samt säkerhet och jourtele. Den eventuella vinst som delas ut går till ägarna svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting, som äger SOS Alarm till lika delar.

Prenumerera