Londons tidigare polischef: terrorberedskap nödvändig i alla samhällets delar

Under torsdagen den 8 februari är Londons tidigare polischef, Bernard Hogan-Howe, huvudtalare vid SOS Alarms dialogforum. I sitt tal kommer han att dela med sig av erfarenheter och kunskaper kring hur man arbetar förebyggande mot terror och involverar hela samhället i beredskapen för extraordinära händelser. Något han upplever som framgångsfaktorer för London under perioden då han var polischef 2011-2017.

- I Storbritannien arbetar vi efter föresatsen att förebyggande och förberedande arbete inför kommande händelser är väl utnyttjad tid. Gemensamma övningar är viktiga både för att arbeta fram rutiner och att bygga relationer. Alla offentliga verksamheter är ålagda att ha beredskapsplaner för terrorhändelser, inte bara polisen, säger Bernard Hogan-Howe, polischef i London 2011-2017.

- Vi lever också i en alltmer global värld där vi även behöver ha beredskap för händelser i våra grannländer. Attackerna mot Charlie Hebdo och Bataclan i Paris 2016 krävde i allra högsta grad att även Londonpolisen stod beredd att agera, säger Bernard Hogan-Howe, polischef i London 2011-2017.

- Vi är mycket glada att Bernard Hogan-Howe kommer till SOS Alarms dialogforum och delar med sig av sin stora kunskap gällande terrorbekämpning. Utöver blåljusorganisationerna är det enormt viktigt att alla delar av samhället har en beredskap och en plan för att agera om terrorn slår till, säger Maria Khorsand, VD vid SOS Alarm. 

Om 112-dagens dialogforum

8 februari klockan 9-16 på Münchenbryggeriet i Stockholm

SOS Alarm arrangerar årligen ett dialogforum i samband med att 112-dagen uppmärksammas i hela EU. Sveriges beredskap inför nästa stora kris är temat för dagen som samlar representanter för larm- och vårdkedjan och dem som arbetar inom kommun, landsting, organisationer och myndigheter. Inrikesminister Morgan Johansson och Bernard Hogan-Howe, tidigare chef för Londons Metropolitan Police, finns bland talarna. Under dagen delas även 112-priset ut.

Pressjour SOS Alarm, tel 08-205 307

SOS Alarm skapar ett tryggare Sverige för alla genom att dygnet runt larma ut hjälpresurser när olyckan är framme. Med ett enda samtal till 112 når du rätt hjälp när du behöver den, vem du än är och var i Sverige du än befinner dig. SOS Alarm ansvarar också för informationsnumret 113 13 som används för att få eller för att lämna information vid allvarliga olyckor eller kriser. SOS Alarm spelar även en central roll i samhällets krisberedskap och tillhandahåller också säkerhets- och jourtjänster. Tack vare unik kompetens, lång erfarenhet och genom att ständigt utveckla verksamheten är SOS Alarm navet som skapar trygghet och säkerhet.

Om oss

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. 112-uppdraget ska inte drivas med överskott. Den vinst som SOS Alarm redovisar kommer från andra delar inom verksamheten. SOS Alarms kunder återfinns primärt inom den offentliga sektorn, men även andra aktörer inom alarmering och beredskap samt säkerhet och jourtele. Den eventuella vinst som delas ut går till ägarna svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting, som äger SOS Alarm till lika delar.

Prenumerera

Media

Media