SOS Alarm välkomnar ett fortsatt samarbete med Stockholms läns landsting

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting fattade i dag beslut om en förlängning av nuvarande avtal med SOS Alarm avseende vårdprioritering samt dirigering av ambulanser. Enligt förslag förlängs avtalet till den 31 oktober 2016.

Hälso- och sjukvårdnämnden (HSN) gav 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att driva tjänsten vårdprioritering och ambulansdirigering i landstingets egen regi. Under tiden för utredningen får SOS Alarm fortsatt förtroende att driva tjänsten.

– SOS Alarms mission är att verka för ett tryggare samhälle. Vi ser fram emot att få förvalta detta uppdrag för Stockholm läns landsting och tillsammans med dem hitta den bästa lösningen för den hjälpsökande, både nu och i framtiden, säger Åke Kjellin, Affärsområdeschef SOS Vård.


För mer information

SOS Alarms Pressjour

08-205 307

Åke Kjellin, Affärsområdeschef SOS Vård, 070-556 93 01SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På uppdrag av svenska staten ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13, journumret för försvunna barn 116 000 samt har även en central roll i samhällets krisberedskap. Verksamheten innefattar även alarmering,  säkerhets- och jourteletjänster för kommuner, landsting och företag. SOS Alarm ägs till 50 procent av svenska staten samt 50 procent av Sveriges Kommuner och Landsting.

Taggar:

Om oss

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. 112-uppdraget ska inte drivas med överskott. Den vinst som SOS Alarm redovisar kommer från andra delar inom verksamheten. SOS Alarms kunder återfinns primärt inom den offentliga sektorn, men även andra aktörer inom alarmering och beredskap samt säkerhet och jourtele. Den eventuella vinst som delas ut går till ägarna svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting, som äger SOS Alarm till lika delar.

Prenumerera