SOS-centralen i Stockholm fick besök av Kungen

Under eftermiddagen besökte Kungen SOS-centralen i Stockholm.

Kungen fick en presentation av SOS Alarms Krisberedskapsfunktion (KBX), som dygnet runt bevakar nationella och internationella händelser som kan påverka tryggheten och säkerheten för allmänheten. Därutöver förevisades Kungen den Nationella Produktionsledningen (NPL), som leder det operativa arbetet på SOS-centralerna. Slutligen gjordes en rundvandring i larmcentralen för att få en bild av SOS-operatörens roll och samordningen mellan SOS-operatörer, ambulansdirigenter, läkare, sjuksköterskor och ambulansbeställare.

- Det var mycket spännande att få en insikt i SOS Alarms verksamhet. SOS Alarm är ett samhällsviktigt organ och det är angeläget att hålla sig informerad om hur arbetet med olyckor och kriser fungerar, säger Kungen. 

För mer information

Pressjour SOS Alarm
08-205 307Om SOS Alarm

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. 112-uppdraget ska inte drivas med överskott. Den vinst som SOS Alarm redovisar kommer från andra delar inom verksamheten. SOS Alarms kunder återfinns primärt inom den offentliga sektorn, men även andra aktörer inom alarmering och beredskap samt säkerhet och jourtele. Den eventuella vinst som delas ut går till ägarna svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting, som äger SOS Alarm till lika delar.

Taggar:

Om oss

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. 112-uppdraget ska inte drivas med överskott. Den vinst som SOS Alarm redovisar kommer från andra delar inom verksamheten. SOS Alarms kunder återfinns primärt inom den offentliga sektorn, men även andra aktörer inom alarmering och beredskap samt säkerhet och jourtele. Den eventuella vinst som delas ut går till ägarna svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting, som äger SOS Alarm till lika delar.

Prenumerera

Media

Media