Valborgsfirandet blir inte alltid så lyckat– Nära fyra gånger så många samtal än normalt till nödnumret 112

Att Valborgsfirandet kan vara otryggt, där många råkar illa ut, blir tydligt hos SOS Alarm. På riksnivå är det 49 procent fler samtal till nödnumret 112 och i Uppsala, där ökningen är som störst, är det nästan fyra gånger så många samtal.

När vi firar Valborg är det ett hårt tryck på nödnumret 112. Förra året tog SOS Alarm emot 6 649 samtal mellan kl. 18.00-04.00. Det är 2 183 fler 112-samtal än en vanlig lördag/söndagsnatt.

-          Valborgsfirandet brukar medföra många personskador och bränder. Mycket talar för att det kommer se likadant ut i år igen. Vi har utökad beredskap och kommer att göra vårt yttersta för att ta emot alla samtal så snabbt som möjligt och skicka hjälp så fort som tillgängligheten på resurser medger, sägerJohan Hedensiö, vd på SOS Alarm.

På riksnivå är det i snitt 49 procent fler 112-samtal mellan kl. 18.00-04.00 på Valborg jämfört med en vanlig lördagsnatt. I Uppsala län, där ökningen är störst, rör det sig om närmare fyra gånger så många samtal. Se siffrorna för samtliga län på nästa sida.

-          Tyvärr rör det sig om många nödsituationer som inträffar helt i onödan. Många olyckor, skador och bränder kan helt undvikas om man bara är försiktig med alkohol, smällare och raketer, säger Johan Hedensiö.

För mer information, kontakta: Anders Klarström, presstalesman, 08-207 309

______________________________________________________________________

Tips för tryggare hantering av smällare och fyrverkeripjäser:
* Fundera på om det inte går att fira Valborg utan smällare och fyrverkerier.
* Kontrollera att smällaren eller fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser till affären.
* Förbered fyrverkeriet i god tid. Stressa aldrig.
* Var nykter. Alkohol, smällare och fyrverkerier hör inte ihop.
* Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisningen.
* Håll aldrig en tänd smällare eller fyrverkeripjäs i handen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
* Luta dig aldrig över en tänd smällare eller fyrverkeripjäs.
* Håll dig på ett behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen och se till att åskådarna också gör det.
* Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Försök aldrig tända den igen.
* Tänk på riskerna. Smällare och fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador.
* Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier. Visa hänsyn.

Antal 112-samtal på Valborgsmässoafton jämfört med vanlig lördag län för län. Från störst ökning i Uppsala län till Jönköpings län där samtalen var färre än vanligt.

Län Valborg,
kl. 18-04
Vanlig lördag,
kl. 18-04
Procentuell
skillnad
Uppsala län 391 110 255%
Gävleborgs län 236 96 146%
Värmlands län 202 95 113%
Örebro län 220 121 82%
Hallands län 174 96 81%
Västmanlands län 214 122 75%
Jämtlands län 137 86 59%
Stockholms län 1498 949 58%
Södermanlands län 227 147 54%
Västra Götalands län 982 651 51%
Östergötlands län 254 176 44%
Skåne län 786 550 43%
Norrbottens län 178 128 39%
Västerbottens län 216 159 36%
Dalarnas län 181 138 31%
Kronobergs län 99 81 22%
Kalmar län 134 112 20%
Blekinge län 57 52 10%
Gotlands län 25 24 4%
Västernorrlands län 182 179 2%
Jönköpings län 256 394 -35%
Totalt 6649 4466 49%

Om nödnumret 112 och SOS Alarm
SOS Alarm ansvarar för nödnumret 112 som har en stor betydelse för den vardagliga tryggheten för alla invånare i Sverige. Genom ett enda samtal når man samhällets alla hjälpresurser. Årligen tar SOS-operatörerna emot ca 3,5 miljoner 112-samtal vid landets 18 SOS-centraler.

SOS Alarm har på uppdrag av staten ansvar för nödnumret 112 inom Sverige. SOS Alarm är också en resurs i samhällets krisberedskap. Uppdraget innebär samarbete med sjö-, flyg- och fjällräddningen samt med polisen. För landstingens räkning utförs uppdrag inom ambulansalarmering och ambulansdirigering. Kommunerna anlitar SOS Alarm för alarmering av kommunal räddningstjänst.

Se www.sosalarm.se och www.112.se för mer information omSOS Alarm och nödnumret 112.

SOS Alarm- utsedd av EENA till bästa nationella 112-system i EU.

 

 

Om oss

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. 112-uppdraget ska inte drivas med överskott. Den vinst som SOS Alarm redovisar kommer från andra delar inom verksamheten. SOS Alarms kunder återfinns primärt inom den offentliga sektorn, men även andra aktörer inom alarmering och beredskap samt säkerhet och jourtele. Den eventuella vinst som delas ut går till ägarna svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting, som äger SOS Alarm till lika delar.

Prenumerera