SOS Barnbyar förebygger att barn drabbas av hiv/aids

WHO lyfter i samband med årets världshälsodag fram vikten av att säkerställa hiv/aids-medicin för framtida generationer. SOS Barnbyar arbetar världen över för att minska effekterna av hiv/aids, vilka drabbar barnen värst i form av föräldralöshet och extrem fattigdom. Att kvinnor och mammor får tillgång till medicin är en av prioriteringarna.

- Hiv/aids är en av de största orsakerna till att barn blir föräldralösa i många afrikanska länder söder om Sahara. Barn som riskerar ett liv på gatan eller på omänskliga institutioner och att utnyttjas i prostitution eller i hårt arbete, säger Anna Ryott, generalsekreterare SOS Barnbyar. För oss är kampen mot hiv/aids central roll, en kamp som vi bland annat driver via våra familjestärkande program och medicinkliniker.

SOS Barnbyar har lokalt anställda i barnbyar, medicinklinker, sociala central och stödjande projekt i 132 länder som samverkar med lokala myndigheter och organisationer. Barn som har hiv/aids-sjuka föräldrar eller som själva är smittade hör till några av de hårt utsatta grupper som organisationen riktar sig till.

Några exempel på stödjande och förebyggande insatser i kampen mot hiv/aids:

  • Program för ungdomar med hiv/aids som ska öka deras möjligheter att få arbete, vilket omfattar bland annat yrkesträning, psykosocialt stöd och insatser mot diskriminering.
  • Hiv/aidstester, medicin och rådgivning på SOS Barnbyars medicinkliniker, bland annat en stor satsning i Uganda i samarbete med myndigheter och ideella krafter.
  • Informationskampanjer för att motverka fördomar mot hiv/aidssjuka, i samarbete med statliga myndigheter.
  • Utbildning om hiv/aids för SOS Barnbyars personal, ett ämne som i många länder är omgärdat med många tabun.

Mer om SOS Barnbyars arbete med hiv/aids  >>>>

Om WHO och världshälsodagen den 7 april 2011>>>>  

Fakta hiv/aids och barn[1]

  • 2009 föddes ca 370 000 barn med hiv
  • 2,5 miljoner barn under femton år lever med hiv
  • 16,6 miljoner barn 0-17 år har förlorat en eller båda sina föräldrar i hiv/aids.
  • Hiv/aids är en av de främsta orsakerna till att barn blir föräldralösa i Afrika.
  • De senaste tio åren har antalet hiv-smittade ungdomar minskat med 25 procent, tack vare att säker sex blivit mer utbrett.

För ytterligare information:

Ann-Christine Berg, pressekreterare, SOS Barnbyar, Tel: 08-545 832 09, mob: 0734 44-25 53, e-post: ann-christine.berg@sos-barnbyar.se

[1] UNAIDS, www.unaids.com

Taggar:

Om oss

SOS Barnbyar är en politiskt och religiöst obunden organisation som i över 60 år har gett föräldralösa och övergivna barn ett nytt hem och en ny familj. Idag driver organisationen mer än 500 barnbyar i 133 länder och arbetar även med att stärka utsatta familjer så att barn inte ska bli föräldralösa eller överges.Läs mer på www.sos-barnbyar.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar