Förvärvet av Assistance Finland Oy omformar den finska bärgnings- och väghjälpsmarknaden.

SOS International förvärvar Assistance Finland Oy av Finlands Bärgningsföretagare rf och kommer således att bli en allt större aktör på den finska assistansmarknaden.

Via SOS Internationals dygnet runt-öppna larmcentral kommer numer finska bilister och yrkeschaufförer att ha tillgång till ett betydligt bredare servicenätverk än förut. Detta blir verklighet då Assistance Finland förenas med nordens största assistansföretag, SOS International.

SOS Internationals larmcentral tar i huvudsak emot samtal från nordiska försäkringstagare, internationella larmcentraler samt från bilister med nybilsassistanser. SOS International säkerställer inte bara att de som ringer in får omfattande hjälp så fort som möjligt, utan också att det sker på ett kostnadseffektivt sätt och inom ramarna för avtalsvillkoren. Assistance Finland Oy samarbetar med försäkringsbolag och andra företag som är i behov av bärgnings- och väghjälpstjänster. I tillägg till det erbjuder de sina kunder möjligheten att beställa bärgning via ett nationellt nödnummer. Nätverket av bärgningsföretag omfattar hela landet och består av nästan 50 lokala leverantörer.

”Sammanslagningen är svaret på våra kunders krav och den utveckling som syns på marknaden”, konstaterar verkställande direktör för SOS International AB, Anders Söderberg. ”Våra nordiska och internationella kunder vill ha flexibla lösningar som inkluderar alla de nordiska länderna. De fordrar även integrerade IT-system, skräddarsydd service för den lokala marknaden samt en enhetlig servicenivå överallt. Allt detta förbättras genom förvärvet av Assistance Finland” fortsätter Anders Söderberg som samtidigt framhåller att SOS International inte kommer att ge upp principen om friheten att få välja leverantörer av tjänster. ”Vår verksamhet som outsourcingpartner är endast business to business-baserad och lojalitet och neutralitet är av stor betydelse för oss. En White-label-lösning är noggrant utformad enligt vår kunds behov. Vi vill inte äga egna bärgningsbilar och om en kund vill använda ett speciellt bärgningsföretag så är det absolut inga problem”, säger Anders Söderberg.

Förvärvet stärker SOS Internationals ståndpunkt och närvaro på marknaden men ger också de lokala företagen inom Assistance Finland en tillförlitlig färdväg på den växande internationella marknaden för bärgning och väghjälp.

Sten-Eric Sjöberg, som är ordförande för Finlands Bärgningsföretagare rf och verkställande direktör för Finlands största bärgningsföretag Hinaus Sjöberg Oy, gör tydlig att enandet av två assistans-leverantörer har många fördelar.

”Den direkta nyttan är att vi kan bli av med överlappande verksamhet” säger Sten-Eric Sjöberg. ”Vidare får fusionen till stånd den mest kostnadseffektiva och mervärdesproducerande gemensamma serviceenheten. Våra kundundersökningar visar att det finns ett behov och en önskan om att få all service tillhandahållen från en leverantör och att få kompletta servicelösningar. Detta har tagits med i beräkningarna, önskemålet har fått gehör och nu får kunderna service på det sätt de själva önskar” avslutar Sten-Eric Sjöberg.

Ytterligare information tillhandahåller:

Anders Söderberg

Verkställande direktör, SOS International AB

Telefonnummer: +46 708 750 477

SOS International, som grundades år 1961, är nordens största assistansorganisation och har larmcentraler i Danmark, Norge, Sverige och Finland samt över 20 lokala kontor runt om i världen. SOS International ägs av 23 nordiska försäkringsbolag, bland annat de största inom branschen. År 2010 var företagets omsättning 240 miljoner euro. SOS International har 720 anställda och över 300 läkare, sjukvårdare och psykologer som samarbetspartners. De anställda talar totalt 40 olika språk och representerar många olika nationaliteter.

SOS International arbetar både lokalt och internationellt och erbjuder bland annat assistansservice för resenärer, medicinsk rådgivning, hälsotjänster, teknisk assistans, hemförsäkringsservice, krishantering och spårning av fordon.

Försäkringsbranschens tidning ITIJ har fem gånger utsett SOS International till världens bästa assistansorganisation.

Anders Söderberg
Administrerende direktør SOS International AB
Mobiltelefon: 46 708 750 477

Taggar:

Dokument & länkar