ÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I SOTKAMO SILVER AB

Härmed meddelas att antalet aktier och röster i Sotkamo Silver AB har ökat med 31 179 949 aktier under april 2011 efter i mars 2011 genomförd teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner. Detta motsvarar cirka 12 % av det totala antalet aktier i bolaget efter ökningen.

Efter att Bolagsverket har registrerat aktierna, har antalet aktier och röster i Sotkamo Silver AB ökat med 31 179 949 till 259 481 934 och aktiekapitalet har ökat till 103 792 774 kronor.

Informationen är sådan som Sotkamo Silver AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 

Stockholm den 29 april 2011

Sotkamo Silver AB (publ)

Timo Lindborg, VD

För ytterligare information kontakta: VD Timo Lindborg +46 -8- 30 49 20

 

 

Om Sotkamo Silver AB (publ)

 

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretaget mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Taivaljärvi Silvergruva.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Handeln med Sotkamo Silver ABs aktier sker på Burgundys marknadsplats och NGM Equity börsen i Stockholm.

 

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity. ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

För ytterligare information vänligen kontakta: Timo Lindborg, VD, tel. +46-8-30 49 20.

Prenumerera