ÅRSREDOVISNING 2011

För räkenskapsåret 2011-01-01 – 2011-12-31

För fullständig årsredovisning, se bifogad fil

Sotkamo Silvers affärsidé är att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagen hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver AB äger via dotterbolaget mineralfyndigheter som innehåller silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Taivaljärvi Silvergruva. Bolaget kommer inledningsvis att prioritera silverproduktion.

Sotkamo Silver har som ett övergripande finansiellt mål att hantera aktieägarnas kapital på ett kostnadseffektivt och ansvarsfullt sätt för att uppnå största möjliga värdeökning i enlighet på

Årsredovisningen finns tillgänglig på vårt internet sida.

 

Stockholm 02 april 2012

SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (publ)

 

För ytterligare information kontakta:

Timo Lindborg, VD

 

Om Sotkamo Silver AB (publ):

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Handeln med Sotkamo Silver ABs aktier sker på Burgundys marknadsplats och NGM Equity börsen i Stockholm. Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

För ytterligare information vänligen kontakta: Timo Lindborg, VD, tel. +358 40 508 3 507