ÅRSREDOVISNINGEN 2012

För räkenskapsåret 2012-01-01 – 2012-12-31

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretaget mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Silvergruva-projektet i Sotkamo kommun, Finland.

Sotkamo Silver har som ett övergripande finansiellt mål att hantera aktieägarnas kapital på ett kostnadseffektivt och ansvarsfullt sätt för att uppnå största möjliga värdeökning i enlighet på Bolagets strategi.

 

Stockholm 22 mars 2013

SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (publ)

 

För ytterligare information kontakta:

Timo Lindborg, VD

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ OMX Helsinki. ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910 och för teckningsoptioner SE0004635290.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

För ytterligare information vänligen kontakta: Timo Lindborg, VD, tel. +46-8-30 49