BEARBETNINGSKONCESSION, UTMÅL BEVILJAT TILL TAIVALJÄRVI SILVERGRUVA

Det finska Arbets- och Näringsministeriet har beviljat Sotkamo Silver en bearbetningskoncession för att bedriva gruvverksamhet i Taivaljärvi Silvergruva. Området är på totalt 371,44 hektar och inkludera område för dagbrott och underjordsgruvaanrikningsverk, sanddammar och all annan nödvändig infrastruktur. Besvärstiden går ut den 13.6.2011. Utmålsförrättning skall verkställas av Kajanalands-Nordöstra Finlands lantmäteribyrå före den 18.11.2011.

Beslutet innebär att Sotkamo Silvers ansökan uppfyller alla de krav som den finska gruvlagen ställer och att det från gruvlagens synpunkt inte finns några hinder för gruvverksamhet i området. Innan gruvverksamhet kan starta behövs det dock ytterligare ett tillstånd, miljötillstånd. Miljötillståndsansökan inlämnas inom kort och behandlings tiden beräknas att vara ca ett år.

Arbets- och näringsministeriets beslut i sin helhet återfinns på myndighetens hemsida, http://www.tem.fi/index.phtml?s=2147

”Det här innebär att vi tar ytterligare ett viktigt steg mot att starta produktion i Taivaljärvi Silvergruva och därmed även mot att uppfylla vårt mål att bli en betydande silverproducent i Norden. Tillsammans med den lyckade optionsemissionen är detta ett glädjande besked som innebär att vi intensifierar förberedelsearbetena. Vår uppfattning är att konstruktionen av gruva och anrikningsverket kan börja under 4: e kvartalet 2012 och full produktion kan då inledas tidigast i slutet av 2013”, kommenterar Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB.

 

Stockholm den 18 april2011

Timo Lindborg, VD

 

(För karta se bifogad fil)

 

Om Sotkamo Silver AB:

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretaget mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Taivaljärvi Silvergruva.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Handeln med Sotkamo Silver ABs aktier sker på Burgundys marknadsplats och NGM Equity börsen i Stockholm. Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi För ytterligare information vänligen kontakta: Timo Lindborg, VD, tel. +358 40 508 3 507

Prenumerera

Dokument & länkar