FEASIBILITY-STUDIEN KLAR FÖR TAIVALJÄRVIS SILVERGRUVA

  • 43 % IRR, 51 € NPV (@ 8 %) (konsensus prissättning)
  • Initial CAPEX 25,8 M €
  • Gruva, “3,1 Mton reserver,” CAPEX: 32 M€
  • Pay-back: 2 år från produktionsstart (konsensus prissättning)
  • Livslängd enligt studien: 10 år
  • EBIDA marginal 51 % (första 5 åren) (konsensus prissättning)

Sotkamo Silver (NGM: SOSI) har färdigställt sin Bankable Feasibility Study för bolagets Taivaljärvi Silver projekt i Finland. Studien visar på god lönsamhet även vid silverpriser under dagens nivåer. Produktion förväntas starta vid årsskiftet 2013 eller i början av 2014.

Vid ett genomsnittlig silverpris på $ 33,9 / Oz mellan åren 2014-2023 (konsensus prissättning), är IRR på 46% och NPV € 51 miljoner euro(@ 8%). Startkapitalkostnaden beräknas till € 25,8 miljoner euro. Total finansiering beräknas till ca 35-40 miljoner €. Pay-backperiod från produktionsstart beräknas till 2 år.

Vid ett silverpris på $ 28/Oz mellan åren 2013-2023 (konservativa prissättning), är IRR 26 % och NPV € 26 miljoner euro(@ 8 %). Pay-Back från start av produktionen är 3 år.

Av de tidigare kommunicerade 3,5 miljoner ton känd och indikerad malm har 3,1 miljoner ton överförts till kategorin bevisade och sannolika mineralreserver i samband med genomförandet av Bankable Feasibility studyn. Detta ger en livslängd på 10 år, istället för de tidigare kommunicerade 7 åren.

Studien har sammanställts, bedömts och godkänts av den oberoende konsultgruppen Wardell Armstrong (WAI) England tillsammans med specialistingenjörer på avdelningen vid Geologiska Forskningscentralen i Finland. Reservberäkningarna, brytningsplanering samt schemaläggning av malmbrytningen har utarbetats av WAI. CTS Engtech deltog tillsammans med Geologiska Forskningscentralen i Finland med en detaljerad utrustningslista för gruvan och gjorde uppskattning av bearbetnings- investerings- och driftskostnader. CTS Engtech har även framställt planerna för gruvområdets infrastruktur, vattenrening, elleverans, uppvärmning och kostnadsberäkningar för dessa.

Bankable Feasibility Studyn inkluderar även en malmproduktionsplan för år 2013 till 2023. Enligt planen kommer ca 350.000 ton brytas årligen. Bolaget räknar med att få miljötillstånd för gruv- och bearbetningsaktiviteter under 2012.

 

MINERAL RESERVER

Malm reserver uppskattades av WAI för varje insättning i samband med gruvplaneringen och genom att ekonomiska faktorer som tillämpades visar en lönsam produktion. En sammanfattning av malm reserver redovisas i tabell 14,1 nedan.

(För tabell, se bifogad fil)

 

Den brytvärda fyndigheten är ca 420 lång och sträcker sig ca 550 meter från topp till botten.

 

En sammanfattning av den ekonomiska beräkningen (konsensus prissättning) presenteras i tabellen nedan:

(För tabell se bifogad fil)

 

Timo Lindborg, VD Sotkamo Silver, säger: "Vi har nu passerat en viktig milstolpe på vägen mot full produktion av silver-koncentrat i Taivaljärvi Silvergruva uppgiften att slutföra finansieringen har nu högsta prioritet hos Bolagets ledning. V tror att vi snart kan avsluta det arbetet. resultatet av förstudien visar att det Taivaljärvi Silvergruva projektet är mycket attraktiva även till lägre priser än i dag. "

 

Stockholm, 29 Mars, 2012

Timo Lindborg, VD

 

Om Sotkamo Silver AB:

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretaget mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Taivaljärvi Silvergruva.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Handeln med Sotkamo Silver ABs aktier sker på Burgundys marknadsplats och NGM Equity börsen i Stockholm. Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

För ytterligare information vänligen kontakta: Timo Lindborg, VD, tel. +358 40 508 3 507

Prenumerera

Media

Media