GEXCO HAR EFTER AVSLUTAD EMISSION ANSÖKT OM BÖRSNOTERING PÅ NGM EQUITY

Gexco AB har nyligen avslutat en företrädesemission på kursen 45 öre vilken tillfört bolaget ca 2,8 mkr före emissionskostnader. För varje nytecknad aktie erhölls även en teckningsoption, som ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Gexco till en teckningskurs om 60 öre per aktie under perioden 1 januari 2004 – 30 december 2006.

Bolaget har enligt tidigare aviserade planer ansökt om notering på NGM Equitys börslista, vilken beräknas kunna ske i januari 2004.

Gexco arbetar inom två verksamhetsfält där det ena omsluter prospektering efter bas- och ädelmetaller och det andra är att erbjuda ägarspridning till bolag och projekt som vill bli publika och noterade.

Göteborg 2003-11-25

Gexco AB (publ)

För information kontakta vd Tore Hallberg, tel 031-13 11 90.

Prenumerera

Dokument & länkar