MARK- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN FORTSÄTTER OCH KONSTRUKTIONSPLANERING HAR PÅBÖRJATS

Sotkamo Silver har sedan hösten 2016 förberett Silvergruvan för produktion genom att bygga en ny tillfartsväg för tung trafik och andra vägar till gruvområdet, totalt har två kilometer tillkommit.

Man har genomfört nödvändiga markarbeten för att avlägsna de översta skikten från marken och jämnat ut sandmagasinets botten. Byggande av en anslutningsväg till sandmagasinet har påbörjats och förberedelse för produktion i den befintliga produktionstunneln går planenligt.

Dessutom har Bolaget tecknat ett avtal som avser grundläggningsplanering av anrikningsverket tillsammans med det lokala bolaget, Suunnittelutoimisto Määttä och en avsiktsförklaring som avser anrikningsverkets tekniska detaljplanering tillsammans med Sweco Industry Ltd. Planeringsarbetena har redan påbörjats. Bolaget förbereder samtidigt ett flertal andra viktiga maskinupphandlingar för projektet. 

"Genom att fortsätta de förberedande arbetena och genom att påbörja planeringsarbetena tidigt kan Bolaget genomföra detta på ett kostnadseffektivt sätt.", säger VD Timo Lindborg.

Stockholm, den 6 april 2017
 

Timo Lindborg, VD 

 
Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Sotkamo Silver AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
 

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas mindre skillnader i de översatta versionerna. 

 
Om Sotkamo Silver AB (publ):
 

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun. 

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen. 

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ OMX Helsinki. 

ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910. 

ISIN-nummer för teckningsoptioner av serie 2016/2017 är SE0008373880.
Teckningsoptionen ger rätt att teckna en aktie för 4 kronor i augusti 2017. 

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93. 

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi 

 
Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via Cision Sverige och finns tillgängliga på www.silver.fi
 

För ytterligare information kontakta: VD Timo Lindborg +46-8-304920. 

Prenumerera

Dokument & länkar