PROVBRYTNING INFÖR PILOTTESTET FRAMGÅNGSRIKT GENOMFÖRT

Sotkamo Silver har framgångsrikt brutit 239 ton malm från den underjordiska tunneln vid Taivaljärvi Silvergruva. Ett 12 meter långt avsnitt längs en befintlig 60-meters tunnel valdes för provtagning.

Malmen bröts från -150 meters nivån och fördes upp till ytan. 117 ton malm har nu levererats till Geologiska forskningscentralens Mineraltekniska laboratoriet i Outokumpu. Detta malmprov kommer att användas vid pilottestet som startar den 15 augusti och avslutas i mitten av september. Syftet med pilottestet är att optimera anrikningen av malmen och hitta de mest lämpliga parametrar för anrikningsverket, som kommer att byggas i Taivaljärvi. Resultat från pilottestet kommer att vara färdigställt i början av oktober. Testet blir en av de viktigaste komponenterna i lönsamhetsstudien, som kommer att vara slutfört i slutet av året.

 

Stockholm, 4 augusti 2011

Timo Lindborg, VD

 

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretaget mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Taivaljärvi Silvergruva.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Handeln med Sotkamo Silver ABs aktier sker på Burgundys marknadsplats och NGM Equity börsen i Stockholm.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity. ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

För ytterligare information vänligen kontakta: Timo Lindborg, VD, tel. +46-8-30 49 20

Prenumerera