RESULTAT FRÅN BORRNINGAR VID HOPEAVUORIS GULDFÖREKOMST

Guldförekomsten i Hopeavuori är belägen i Valkeakoski, i Tampereområdet. Den Geologiska Forskningscentralen i Finland (GTK) har undersökt förekomsten sedan 1990-talet. Sotkamo Silver köpte prospekteringslicens för området och utförde kompletteringsborrningningar och utförde ytterligare provtagning av gamla borrkärnor under 2014. Mineraltillgångsberäkning har förberetts. Anrikningstester på provbitar av borrkärnor gav gott utbyte och god kvalitet på guldkoncentratet.

Sex borrhål gjordes i november 2017 vid Hopeavuori om totalt 535,2 meter. Borrningarna utfördes med en NQ kjärna. Borrhålsproverna preparerades av CRS Laboratory i Kempele, Finland och analyserades av ActLabs Ltd. i Kanada. Guldet analyserades genom ”Fire Assay AA-metoden” och andra element (totalt 38) genom ICP-OES efter urlakning i Aqua Reqia.

Resultaten av borrkampanjen konfirmerade förlängningen av förekomsten mot väst och att fyndigheten är öppen i den riktningen. I området runt den tidigare kända fyndigheten konfirmerade kärnsektionerna synen på förlängningen och konturerna av mineraliseringen.

Borrhål HV-17-05 och HV-17-06 borrades ungefär 50 meter väst om den kända fyndigheten. Borrhål HV-17-05 innehöll en kärnsektion vid djupet 85,4-94,2 meter med en genomsnittlig halt om 1,4 g/t Au. Den bästa delsektionen innehöll 7,2 g/t (92,4-93,4 meter) and 4,5 g/t (93,4-94,2 meter). Det bästa intervallet av hål HV-17-06 var 1,5 g/t vid djupet 47,0-50,0 meter.

Borrhål HV-17-03 innehöll en kärnsektion om 7 meter med en genomsnittlig halt om 5,7 g/t (49.6-56.6 meter) och HV-17-01 en kärnsektion om 5 meter med en genomsnittlig halt om 3,0 g/t. Båda borrhålen är belägna i den södra kanten av fyndigheten och stärker synen på en förlängning mot djupet.

”Resultaten av borrkampanjen visar att guldhalterna är jämförbara med tidigare resultaten med bra halter. Den bästa delen av förekomsten fortsätter mot väster och i djupriktningen. Vi fortsätter våra arbeten i Tammerfors och Hopeavuori” kommenterar Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB.
  

Stockholm den 26 februari 2018

Sotkamo Silver AB (publ)
Timo Lindborg, VD
  

KONTAKTPERSON
Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507
   

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 februari, 2018, klockan 8.45.
   

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.
ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar