SOTKAMO SILVER: SILVERGRUVEPROJEKTEN FORTSÄTTER ENLIGT UPPSATT TIDTABELL – TAKLAGSFEST I DAG

Byggandet av Silvergruvan fortsätter enligt uppsatt tidtabell och kostnadsram. Projektet har framskridit till produktionsbyggnadens taklagsfest. Festen kommer att äga rum idag och det samlar omkring cirka 100 personer som för närvarande deltar i projektet.

Silvergruveprojekten är nu i byggfasen och går stadigt mot produktion. Förnärvarande fokuserar vi på att bygga upp byggnader och utrustning och få produktionsinfrastrukturen klar. Utrustningen i Blaikens anrikningsverk har demonterats. De kommer att transporteras till Silvergruvan på sensommaren och monteras i början av hösten. Förhandlingar pågår med underleverantörer för brytningen samt markarbeten för dagbrott och avfallsdamm. Byggandet av vattenreningsverket sker under hösten då också malmbrytningen påbörjas.

MKB-förfarandet genomfördes under förra året och det kommer att avslutas med ett uttalande från kontaktmyndighet på MKB-rapport, vilket uttalandet ska utfärdas senast den 1 juli 2018. Efter att ha erhållit uttalandet kommer företaget under hösten att ansöka om en miljötillståndsuppdatering för utnyttjandet av föranrikning och för ökad brytningsvolym som föranrikning kräver. Denna uppdatering har beaktats i MKB.

Rekrytering av medarbetare kommer att inledas under hösten 2018. Vi kommer huvudsakligen att rekrytera process- och underhållspersonal samt övervakande personal.

Främsta entreprenörer och leverantörer som deltar i bygget av Silvergruvan:

 • Outotec (Finland) Oy: Kvarnar och komplettering av processutrustning
 • Consulting company CTS Engtec Oy: Processplanering
 • ABB Oy: Förnyelse av automationssystemet för Silvergruvans behov
 • PCS Engineering Oy: Planering av processelektrifiering och instrumentering
 • RPK Rakennus Kemppainen Oy: Grundläggning och relaterat byggarbete
 • Ruukki Construction Oy: Byggandet av anrikningsverk och malmförrådstomme
 • Power Mining Oy: Infrastrukturen i den underjordiska gruvan
 • Kainuun Sora Oy: Stenutvinning och -krossning för byggnadsarbetet
 • Pöyry Finland Oy: Planering av dammarna
 • E. Hartikainen Oy: Byggande av vägar och torvplaning
 • Betamet Oy: Demontering, transport och installation av Blaiken-utrustning
 • Insinööritoimisto Savolainen Oy (Suunnittelutoimisto Määttä): Byggplanering
 • Teollisuustaito Oy: Vattenbehandlingsplanering och utredningar
 • Ramboll Finland Oy: MKB-förfarandet och miljötillståndsansökan

"Jag är mycket nöjd med att projektet framskrider på schemat och att vi har kunnat beställa nödvändig utrustning och byggnadsarbeten från företag som respekteras inom sitt verksamhetsområde och har lång erfarenhet i gruvproduktion. Syftet är att inleda kommersiell produktion vid Silvergruvan i början av 2019. På samma gång kommer vi att skapa mer än 100 omedelbara nya jobb i gruvområdet och därmed för vår del förstärka Kajanaland batterimetallkluster", säger Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB.

Stockholm den 28 juni 2018
Timo Lindborg, CEO


Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 juni 2018 kl. 8.45 svensk tid.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna.


Kontaktperson

Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507

 
 
Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.
ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via Cision Sverige och finns tillgängliga på www.silver.fi

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar