SOTKAMO SILVER HAR ANLITAT HUVUDKONSULTERNA TILL GENOMFÖRBARHETSSTUDIEN (FEASIBILITY STUDY)

Sotkamo Silver har anlitat de ansvariga huvudkonsulterna för att genomföra en ”feasibility study – genomförbarhetsstudie” inför den planerade starten av gruvverksamhet i Taivaljärvi Silvergruva. Genomförbarhetsstudien kommer att utgöra en god teknisk och ekonomisk bas för vidare utveckling av projektet. Studien planeras vara avslutad i slutet av december 2011.

Tre självständiga konsultbolag kommer att utföra genomförbarhetsstudien.

Wardell Armstrong International (WAI) är den ansvariga huvudkonsulten som tillhandahåller en uppdaterad mineraltillgångskalkyl och malmreservkalkyl i enlighet med riktlinjerna i JORC-koden. Detta ger en ekonomisk utvärdering av projektet och sammanställning av ”Bankable Feasibility Study - full genomförbarhetsstudie”. Studien omfattar också bearbetning av processplanering, infrastruktur och miljöplanering samt kostnader för dessa. Delmomenten genomförs av branschledande finska konsulter.

Geologiska forskningscentralen - Mineralteknik genomför pilottestet, som fyller gapet mellan tidigare mini-pilot-test och full produktion. Mineralteknik assisterar också Sotkamo Silver i process-design och utarbetar en processflödesbeskrivning, dimensionering av utrustningar, bedömning av utnyttjandegrad, investeringskostnader samt utarbetar en layout-plan och uppskattar utbytes- och produktparametrar för anläggningen.

CTS Engtech framställer tillsammans med Geologiska forskningscentralen - Mineralteknik en detaljerad utrustningslista och uppskattning av drifts- och investeringskostnader. CTS Engtech framställer även planerna för gruvområdets infrastruktur, vattenbehandling, el- samt värmeleverans och kostnadsberäkningar för dessa.

Sotkamo Silver utför en omsorgsfull ekonomisk genomförbarhetsstudie som ett sista steg inför projektets finansieringsbeslut. Framtidstron på Taivaljärvi Silvergruva är stark.

 

Stockholm, 15 augusti 2011

 

Sotkamo Silver AB

Timo Lindborg, VD

 

 

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretaget mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Taivaljärvi Silvergruva.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

 

Handeln med Sotkamo Silver ABs aktier sker på Burgundys marknadsplats och NGM Equity börsen i Stockholm.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity. ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

För ytterligare information vänligen kontakta: Timo Lindborg, VD, tel. +46-8-30 49 20

Prenumerera

Dokument & länkar