SOTKAMO SILVER HAR BESTÄLLT GRUNDLÄGGNINGSARBETEN FÖR ANRIKNINGSVERKETS BYGGNAD FRÅN RPK RAKENNUS KEMPPAINEN OY

Sotkamo Silver har träffat ett avtal med det lokala byggföretaget RPK Rakennus Kemppainen Oy om grundläggningsarbeten med tillhörande markarbeten för anrikningsverkets byggnad och dess omgivning. Värdet på leveransen är ca 21 miljoner kronor. Dessa arbeten ingår i de redan beslutade investeringarna om 85 miljoner kronor (8,5 MEUR) i byggandet av Silvergruvan.

Vi är mycket nöjda att avtalet kunde slutföras med ett lokalt företag. Med detta avtal kommer arbetet med grundläggningen till anrikningsverket börja omedelbart.” kommenterar Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB
 

Stockholm den 1 februari 2018
 

KONTAKTPERSON
Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 februari, 2018, klockan 8.45.
 

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.
ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar