SOTKAMO SILVER HAR UTSETT ILKKA TUOKKO TILL NY VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR FÖR DET FINSKA DOTTERBOLAGET

Sotkamo Silver har utsett Ilkka Tuokko, till ny verkställande direktör för det finländska dotterbolaget. Han anställs från och med den 1 augusti 2011.

Ilkka Tuokko arbetar för närvarande hos Mondo Minerals Grupp som geologi- och gruvchef och sitter i Sotkamo Silver ABs styrelse. Mondo Minerals har tre aktiva talkgruvor i Finland med en årlig produktion av 1 miljon ton talc-nickel malm och flera aktiva projekt utomlands.

Ilkka Tuokko, född 1950, har en Master of Sciences i geologi och mineralogi från Uleåborgs universitet. Han har mer än 30 års erfarenhet från gruvprojekt och internationella gruvbolag. Ilkka är också meriterad som en ”Kvalificerad Person”, enligt australiska JORC och svenska SveMin.

Sotkamo Silvers nuvarande VD, Jouko Jylänki kommer att stanna i bolaget och får nu möjlighet att fokusera på sitt arbete som teknisk chef för koncernen.

”Styrelsen är mycket nöjd att Ilkka Tuokko kommer till bolaget till en ny roll, då bolaget nu går in i en ny fas av sin utveckling. Han tar med sig en gedigen erfarenhet från sina år inom den internationella gruvnäringen. Han har en lång meritlista med framgångsrika implementeringar av gruvprojekt, från design och projektledning till att leda en fullskalig gruvverksamhet. Ilkka kommer nu att fortsätta sitt tidigare arbete med Taivaljärvi, ty han arbetade i flera år för Taivaljärviprojekt under tunnelbrytning och tidigare studier av förekomsten. Han kommer till Sotkamo Silver vid ett viktigt skede i utvecklingen av bolagets gruvprojekt i Taivaljärvi.

Vi är också glada över att Jouko Jylänki stannar hos oss och fokusera på sin roll som teknisk chef. Hans engagemang och erfarenhet av projektet är avgörande för utvecklingen av Taivaljärvi Silvergruva sedan starten 2005”, säger Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB.

                     

Stockholm, 1 augusti 2011

Timo Lindborg, VD

 

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretaget mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Taivaljärvi Silvergruva.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Handeln med Sotkamo Silver ABs aktier sker på Burgundys marknadsplats och NGM Equity börsen i Stockholm.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

För ytterligare information vänligen kontakta: Timo Lindborg, VD, tel. +46-8-30 49 20

Prenumerera

Dokument & länkar