SOTKAMO SILVER INGÅR ETT AVTAL MED ABB OM SILVERGRUVAS ELEKTRIFIERING OCH FÖRSTA FINANSIERING

Sotkamo Silver är glada att meddela, att ett avtal har tecknats mellan Sotkamo Silver och ABB Oy i Finland för design och nyckelfärdig leverans av elektrifiering, automation och instrumentering. ABB arrangerar också Sotkamo Silver ett finansieringspaket av 5 miljoner euro för leveransen.

ABB kommer att leverera elektrifierings- och automationslösningar för anrikningsverket och gruvbrytningen. Avtalet följer en tidigare order i år 2012 för byggandet av en 20 km lång kraftledning och elstationer.

"ABBs omfattande erfarenhet inom gruvbranschen, vårt projektkunnande och omfattande teknologier kommer att hjälpa denna nya anläggning fungera på sitt mest produktiva och effektiva sätt från allra första dagen efter uppstart", säger försäljningschef Hannu Luhtaniemi av ABB.

"Undertecknandet av detta avtal är en viktig milstolpe för Sotkamo Silver, och gör det möjligt att börja planeringen och uppbyggandet av Silvergruvan. Det är också ett viktigt och första steg i det finansieringspaket, som vi för närvarande arbetar med", sammanfattar dr Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB.

 

Stockholm, 26 april 2013.

Timo Lindborg, VD

 

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretaget mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Taivaljärvi Silvergruva.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1på NASDAQ OMX Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910 och förteckningsoptioner SE0004635290.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi För ytterligare information vänligen kontakta: Timo Lindborg, VD, tel. +46-8-304920. De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas mindre skillnader i de översatta versionerna.

Prenumerera

Dokument & länkar