SOTKAMO SILVER STARTAR ETT KOMPLETTERANDE UNDERJORDISKT BORRPROGRAM I MITTEN AV FEBRUARI VID TAIVALJÄRVI SILVERGRUVA.

(NGM:SOSI)

Sotkamo Silver har beslutat att genomföra ett underjordiskt borrprogram med början som ska starta i mitten av februari. Bolaget har beställt arbetet från Drillcon ABs finska dotterbolag SMOY Oy. Arbetet kommer att ske med två samtidiga borriggar. Borrning kommer att ske längs med den befintliga snedbanan och börja från ca – 80 meters nivå ner till - 350 meters nivån. Programmet består av cirka 2 550 meters kärnborrning med T-76, vilket motsvarar 62 mm kärndiameter. Labtium Oy i Rovaniemi kommer att analysera proverna.

Programmet fokuserar på följande frågor:

• Kompletterande borrning mellan gamla borrhål

• Noggrannare bestämning av mineraliseringens inre och yttre gränser

• Bättre förståelse för distribution av silver, guld, zink och blyhalt inuti mineraliseringen

• Bättre övergripande förståelse för den geologiska strukturen av Taivaljärvis silvermineralisering.

Som ett resultat av detta borrprogram kommer en ny reviderad mineraltillgångskalkyl att framställas under sommaren 2011. Den oberoende konsulten, Dr Jyrki Parkkinen, doktor i geologi, EURGEO, med Kvalificerad Person status genom The European Federation of Geologists (EFG), har planerat borrningen och övervakar genomförandet. Dr. Parkkinen är helt oberoende av Sotkamo Silver och äger inte heller några aktier i Bolaget.

"Vi har kunnat mobilisera två borriggar till Sotkamo Silvergruva med kort varsel och väntar ivrigt på resultaten från detta borrprogram som kommer att genomföras under de kommande tre månaderna. Detta projekt är en integrerad del av Taivaljärvi Silvergruvas lönsamhetsstudie (Feasibility Study). Målet med detta borrprogram är att betydligt öka mineraltillgångarna i Taivaljärvi. "säger Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB.

Stockholm den 8 februari 2011.

Sotkamo Silver AB (publ.)

Timo Lindborg, VD

Om Sotkamo Silver AB (publ.)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretaget mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Taivaljärvi Silvergruva.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Handeln med Sotkamo Silver ABs aktier sker på Burgundys marknadsplats och på NGM Equity börsen i Stockholm.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910.

Tickerkod är SOSI.

ISIN- nummer för Sotkamo Silver ABs teckningsoptioner är SE0003299718. Tickerkod är SOSI TO2.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

För ytterligare information vänligen kontakta: Timo Lindborg, VD, tel. +358 40 508 3 507.

Prenumerera

Dokument & länkar