SOTKAMO SILVERS FINANSIERINGS- OCH LEVERANSAVTAL MED ABB FÖRLÄNGS

Vi är glada att kunna meddela att finansierings- och leveransavtalet med ABB Oy Finland förlängs fram till slutet av 2016. Avtalet gäller design och nyckelfärdig leverans av elektrifiering, automation och instrumentering vid Silvergruvan. Värdet på leveransen är ca 5 miljoner euro.

ABB deltar i kommande finansieringsarrangemang, där storleken på finansieringen är beroende av leveransens värde.

Enligt Feasibility-studien beräknas det totala finansieringsbehovet uppgå till ca 32 miljoner euro.

"Förlängningen av avtalstiden var eftertraktad, då vi har varit mycket nöjda med ABB. Bolagsledningen fortsätter att intensivt undersöka olika möjligheter att kunna finansiera Silvergruvans uppbyggnad. Produktion väntas kunna starta 12-14 månader efter det att full finansiering erhållits, sammanfattar Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB.

 

Stockholm, 25 januari 2016.

Timo Lindborg, VD

 

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretag mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1på NASDAQ OMX Helsinki. ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910.

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via NGM och finns tillgängliga på www.silver.fi

För ytterligare information kontakta: VD Timo Lindborg +46-8-304920.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

Prenumerera