TAIVALJÄRVI SILVERFYNDIGHETEN FORTSÄTTER ATT LEVERERA HÖGA SILVER- OCH GULDHALTER

Sotkamo Silver offentliggör idag än en gång utmärkta borresultat från Taivaljärvi. Bolaget har mottagit ytterligare resultat från sex borrkärnor från årets underjordiska borrprogram. För närvarande är 23 av 28 borrhål analyserade. Dessa borrhål och analyser ingår inte i den senaste resursuppgraderingen.

Resultat från de sex hålens analyser visar på höga silver- och guldhalter.

  • 734 gr/ton silver och 0,7 gr/ton guld (5 meter i hål TU-39)
  • 562 gr/ton silver och 3,9 gr/ton guld (2 meter i hål TU-39)
  • 190 gr/ton silver och 0,3 gr/ton guld (9 meter i hål TU-39)
  • 246 gr/ton silver och 16,7 gr/ton guld (1 meter i hål TU-38)
  • 108 gr/ton silver och 1,4 gr/ton guld (1 meter i hål TU-38)
  • 192 gr/ton silver och 0,3 gr/ton guld (2 meter i hål TU-31)
  • 282 gr/ton silver och 1,1 gr/ton guld (2 meter i hål TU-31)
  • 202 gr/ton silver och 0,2 gr/ton guld (3 meter i hål TU-37)
  • 256 gr/ton silver och 0,9 gr/ton guld (2 meter i hål TU-55)

 

Syftet med borrprogrammet har främst varit att öka indikerade mineraltillgångar som kommer att ligga till grund för en feasibility study.

För kalkylering av silver- och guldekvivalenter har man som silverpris använt 22 USD/oz., som guldpris 1 200 USD/oz., zinkpris 2 100 USD/t, och blypris 2 000 USD/t. Därutöver har man använt 70 % utbytes- och betalningsreducering för zink- och blypris, men ingen reducering för guld och silver.

Kärnborrningen genomfördes från snedbanan. Avståndet mellan borrsektionerna är cirka 15 - 20 meter. Metallhaltiga zoner hittades i varje hål. I vissa hål har den mineraliserade zonen betydande bredder och silverinnehåll.

Borrprogrammet genomförs med dimension T-76, vilket motsvarar 62 mm kärndiameter. Labtium Oy i Rovaniemi har analyserat proverna. FINAS har ackrediterat Labtium Ab:s laboratorium enligt SFS-EN ISO / IEC 17025:2005 standard.

(För fullständig rapport inklusive tabell, se bifogad fil)

 

Informationen i detta pressmeddelande baserar sig på analysresultaten från det oberoende ackrediterade laboratoriet Labtium Ab. Sotkamo Silver ABs tekniske chef, Jouko Jylänki har sammanställt tabeller och informationen i detta pressmeddelande. Jylänki äger aktier i Sotkamo Silver AB. Den oberoende konsulten, Dr Jyrki Parkkinen, doktor i geologi, EURGEO, med Kvalificerad Person status genom The European Federation of Geologists (EFG), har planerat borrningen och övervakat rapporteringen. Han är inte anställd av Sotkamo Silver eller dess dotterbolag och äger inga aktier i bolaget.

 

Stockholm, 8 augusti 2011

 

Sotkamo Silver AB

 

Timo Lindborg, VD

 

 

Om Sotkamo Silver AB (publ)

 

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretaget mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Taivaljärvi Silvergruva.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Handeln med Sotkamo Silver ABs aktier sker på Burgundys marknadsplats och NGM Equity börsen i Stockholm.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity. ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

För ytterligare information vänligen kontakta: Timo Lindborg, VD, tel. +46-8-30 49 20

Prenumerera