TECKNINGSOPTION 2 UTNYTTJADES TILL 99 PROCENT

Teckning av aktier i Sotkamo Silver AB med stöd av Teckningsoption 2 (SOSI TO2) avslutades den 30 mars 2011. Totalt utnyttjades 99 procent av teckningsoptionerna för nyteckning av aktier.

  •          Antalet aktier ökar med 31 179 764 till 259 481 749.
  •          Bolaget tillförs totalt cirka 13,4 MSEK före emissionskostnader.
  •          Bolagets aktiekapital ökar därigenom med 12 471 905,58 SEK till sammanlagt 103 792 700,58 SEK.

 

Tills dess att teckning av aktier har registrerats kommer handel att ske i Interimsaktier (SOSI IA).

 

Sotkamo Silvers huvudsakliga projekt är Taivaljärvi Silvergruva i Finland med betydande mängder silver och guld. De medel som tillförs bolaget genom utnyttjande av Teckningsoption 2 kommer att investeras i förberedande åtgärder, såsom kärnborrning och provbrytning för att fullfölja planeringen för gruvdrift under 2013.

Stockholm Corporate Finance AB har varit finansiell rådgivare till Sotkamo Silver AB.

 

Stockholm den 7 april2011

Timo Lindborg, VD

 

Om Sotkamo Silver AB:

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretaget mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Taivaljärvi Silvergruva.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Handeln med Sotkamo Silver ABs aktier sker på Burgundys marknadsplats och NGM Equity börsen i Stockholm. Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910. ISIN- nummer för Sotkamo Silver ABs teckningsoptioner är SE0003299718

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi För ytterligare information vänligen kontakta: Timo Lindborg, VD, tel. +358 40 508 3 507

Prenumerera