UPPDATERADE MALMRESERVER FÖR TAIVALJÄRVI SILVERGRUVA

Sotkamo Silver har nöjet att presentera en uppdatering av malmreserverna vid Taivaljärvi Silvergruva.

Outotec (Finland) Oy har på uppdrag av Sotkamo Silver Oy utfört en översyn av den gruvtekniska delen av Taivaljärvi Mine´s Bankable Feasibility. Studien utarbetades av Wardell Armstrong International (WAI) och färdigställdes i mars 2012. Översynen utfördes av Pekka Lovén, MSc (Mining), MAusIMM (CP) hos Outotec (Finland) Oy. Han är en Qualified Person enligt Joint Ore Reserves Committee (JORC, 2004). De uppdaterade malmreserverna baserar sig på information från slutförd Bankable Feasibility Study och information från Sotkamo Silver.

Enligt brytningsplanen ska produktionen påbörjas samtidigt både från dagbrott och från 140- metersnivån i den underjordiska gruvan. Genom att arbeta med denna brytningsplan blir halten i malmen högre, transportkostnaden lägre och därmed blir den totala driftskostnaden lägre jämfört med den tidigare planen. De lägre utvinningskostnaderna beror på förändringen i brytningsmetod, vilket kräver mindre underjordsbrytning och tunneldrivning än tidigare plan. Total mängd silver i de bevisade och sannolika malmreserverna har ökat med 11,6 % till 8 228 494 Oz Ag och silverhalten har ökat 15,8 % till 86,1 g/t Ag. (2,97 Mt malmreserver: 86,1 g/t silver, 0,25 g/t guld, 0,32 % bly och 0,65 % zink).

Enligt Outotec: "Som helhet Sotkamo Silvers brytningsplan med produktionsschemat ligger väl i linje med författarens erfarenhet från liknande typ av fyndigheter och uppfyller kraven enligt JORC koden och den är lämplig för ekonomiska och finansiella beräkningar."

Bolaget kommer nu att utarbeta uppdaterad ekonomisk prognos och beräkningar baserade på information från de nya malmreserverna, kostnader och den nya brytningsplanen.

Företaget har från konsult- och revisionsbolaget KPMG Oy Ab, beställt en uppdaterad ekonomisk prognos, där beräkningarna baseras på den nya informationen.

(För tabell, se bifogad fil)

 

Malmreserven har ett brytningsutbyte på 90 % (95 % i dagbrott) och gråbergsutspädning på 10 % (5 % i dagbrott). Silverhalten i den diluterande mineraliseringen har uppskattats till 31 ppm Ag.

”Jag är mycket nöjd med att Outotec har använt sin erfarenhet och sitt kunnande för att granska och förbättra vår brytningsmetod och vårt brytningsschema. Detta förbättringsarbete är ett steg i vår strävan att ständigt förbättra verksamheten som ett ”Junior Mining”-bolag, på väg att ta ett stort steg till ett producerande gruvföretag. Jag är övertygad om att dessa åtgärder och ständiga förbättringar är nyckeln till vår framgång vilket kommer att ge en ekonomiskt livskraftig framtid. " Säger Timo Lindborg, koncernchef.

 

Stockholm, 24 april 2011

Sotkamo Silver AB 

Timo Lindborg, VD

 

Om Sotkamo Silver AB (publ.)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretaget mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Taivaljärvi Silvergruva.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Handeln med Sotkamo Silver ABs aktier sker på Burgundys marknadsplats och NGM Equity börsen i Stockholm.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity. ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

För ytterligare information vänligen kontakta: Timo Lindborg, VD, tel. +46-8-30 49 20