Om oss

Heat Pump Programme (HPP) bildades 1978 och är ett program inom IEA, International Energy Agency. HPP är finansierat av sina medlemsländer, och bedrivs utan vinstsyfte. Programmet verkar för att öka användandet av värmepumpande teknik genom att påvisa en pålitlig och praktisk teknik som sparar energiresurser och skyddar miljön. Värmepumpande teknik inkluderar luftkonditionering, värmepumpar och kylteknik