Fuktskador i putsade fasader – nu finns hjälp att få

I våras väckte problemen med fukt i putsade, odränerade träregelväggar stor uppmärksamhet. Nu har SP arbetat fram en handledning för hur undersökningar av dessa väggar ska göras. Torsdagen den 16 augusti 2007 informerades 30 skadeutredare från hela landet om mätteknik, mätvärdestolkning, skadebedömning och åtgärdsförslag. En lista på de företag som har fått denna information finns på SPs webbplats, www.sp.se

Problem med fukt i putsade, odränerade ytterväggar har uppmärksammats i relativt nybyggda hus. Skador har skett inne i väggkonstruktioner som består av en träregelvägg som isolerats med styrencellplast eller styv mineralull direkt utanpå en yttre skiva av gips eller plywood. På isoleringen appliceras puts.

– Det har visat sig att denna konstruktion är känslig för tillförsel av fukt. Om fukt kommer in i väggen tar det mycket lång tid att torka ut den, säger Ingemar Samuelson på SP.

Påväxt av blånad, mögel och bakterier
I vissa fall har skador i sådana väggar förklarats med att fukt tillfördes vid regn och kraftig blåst i samband med att byggnaderna uppfördes.

– Trots att man försökte skydda väggarna kom vatten in och fuktade upp väggarna som relativt omgående fick påväxt av blånad, mögel och bakterier. Men läckage i samband med nybyggnad är inte den enda förklaringen till de skadefall av denna typ som har inträffat.

Vatten läcker in vid otätheter
Liknande skador som har drabbat både småhus och flerfamiljshus med samma väggkonstruktion kan inte förklaras med tillskottsfukt under byggtiden utan är orsakade av inträngande vatten efter att husen färdigställts. Vatten läcker in vid otätheter i fasaden i anslutning till detaljer, genomföringar, infästningar av balkonger, anslutningar till fönster etc.

– Det går inte att genom att bara inspektera väggen på insida och utsida avgöra om den är skadad. Man måste mäta. Hur detta ska gå till och hur skadorna ska bedömas finns det nu riktlinjer för, säger Ingemar Samuelson.

Om oss

Heat Pump Programme (HPP) bildades 1978 och är ett program inom IEA, International Energy Agency. HPP är finansierat av sina medlemsländer, och bedrivs utan vinstsyfte. Programmet verkar för att öka användandet av värmepumpande teknik genom att påvisa en pålitlig och praktisk teknik som sparar energiresurser och skyddar miljön. Värmepumpande teknik inkluderar luftkonditionering, värmepumpar och kylteknik

Dokument & länkar