Redeye - Spago Nanomedical: Mot en bättre stabilitet

En fullt garanterad nyemission pågår, som förväntas ge finanserna ett välbehövligt tillskott på knappt 20 miljoner kronor efter transaktionskostnader. Vi räknar med att kapitaltillskottet och nuvarande kassa finansierar verksamheten ett knappt år framåt. Nästa viktiga steg för Spago är att nå fram till val av en produktkandidat i Spago Pix-projektet. Problem med lagringsstabilitet är sista utmaningen. En prototyp där problemet verkar löst har tagits fram och nu pågår test av ett flertal olika varianter av denna. Läget framstår därför mer lovande än tidigare. Läs mer i analysen nedan.

Den fullständiga analysen i PDF-format: http://goo.gl/OsiZa3

Detta är ett pressmeddelande från Redeye. Läs fler analyser på www.redeye.se