Penser Access: Spago Nanomedical - Prekliniska programmet fortlöper enligt plan

Intäkterna uppgick till SEKm 0,16 (0,14) och genererades primärt av statliga bidrag för forskning och utveckling. Rörelsekostnaderna för perioden uppgick till SEKm 5,2 (3,9), vilket var ca SEKm 1 lägre än vad vi räknat med. Avvikelsen beror till största del på lägre personalrekrytering samt lägre projektkostnader. Efter kvartalet låter vi våra estimat i stort vara oförändrade. EPS-justeringen är primärt ett resultat av de nya aktierna som tillkommit efter nyemissionen. Vårt motiverade värde för Spago Nanomedical stiger till SEKm 220 (170) då den finansiella risken i närtid har sjunkit. Därmed ser vi en hög potential i aktien men till hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/prekliniska-programmet-fortloper-enligt-plan/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Spago Nanomedical AB bedriver utveckling inom nanomedicin med fokus på cancerdiagnostik och behandling.

Prenumerera