Penser Access: Spago Nanomedical - Tidsplanen ligger fast för SpagoPix

Intäkterna uppgick till SEKm 0,2 (0,17) och genererades primärt av statliga bidrag för forskning och utveckling. Rörelsekostnaderna för perioden uppgick till SEKm 11,8 (5,4), vilket var ca SEKm 3 högre än vad vi räknat med. Avvikelsen beror till största del på ökade projektkostnader. Resultat efter skatt uppgick till SEKm -2,9 (-1,9). Bolagets kassa uppgår till SEKm 30 vid utgången av kvartalet. Vårt motiverade värde för Spago Nanomedical uppgår oförändrat till SEKm 220 (SEK 15 per aktie). Därmed ser vi en hög potential i aktien men till hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/tidsplanen-ligger-fast-spagopix/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Spago Nanomedical AB bedriver utveckling inom nanomedicin med fokus på cancerdiagnostik och behandling.

Prenumerera