Redeye: Spago Nanomedical - På rätt spår mot förbättrad (bolags)bild

Spago har varit noterat sedan slutet av 2012 och har sedan dess levt ett undanskymt liv på Aktietorget. Bolagets tyngd mot tidiga forskningsprojekt har inte varit tilltalande för den generella investeraren. Vi förväntar oss dock att intresset för bolaget ökar under året när steget tas från preklinisk till klinisk fas för huvudprojektet SpagoPix.

Läs mer och ladda ned analysen av Klas Palin på: https://goo.gl/f4D21m

Bli medlem hos Redeye för att få tillgång till de senaste analyserna och uppdateringarna.

Detta är ett pressmeddelande från Redeye - Research Powered Investment Banking. http://beta.redeye.se/     

Om oss

Spago Nanomedical AB bedriver utveckling inom nanomedicin med fokus på cancerdiagnostik och behandling.

Prenumerera