Årsredovisning 2017 Sparbanken Sjuhärad AB (publ)

Styrelsen för Sparbanken Sjuhärad AB har den 27 februari 2018 avgett årsredovisning för 2017.

Årsredovisningen bifogas och finns även att hämta på www.sparbankensjuharad.se

Frågor besvaras av VD Bosse Johansson, 0708-27 66 66 eller Ekonomi- och Finanschef Jens Magnusson, 0703-05 66 32.

Om oss

Sparbanken Sjuhärad AB är en fristående bank vilket den har varit sedan banken grundades 1831. Banken är ett publikt aktiebolag. Majoritetsägare är en lokal stiftelse och övriga aktier ägs av Swedbank AB och en personalstiftelse. Den del av bankens vinst som delas ut till Sparbanksstiftelsen Sjuhärad används för att stödja bygdens utveckling. Banken leds av en bolagsstyrelse med säte i Borås. Banken har 8 kontor runt om i Sjuhäradsbygden med totalt cirka 160 anställda. Genom samarbetet med Swedbank AB finns också tillgång till ett kunnande som sträcker sig långt utanför Sveriges gränser. Swedbank Sjuhärad AB har ett komplett utbud av finansiella tjänster för privatpersoner och företag. Swedbank Sjuhärad AB är marknadsledande inom sitt verksamhetsområde.