Delårsrapport januari-mars 2013 Swedbank Sjuhärad AB

Fortsatt starka nyckeltal

  • Rörelseresultatet uppgick till 64 mkr (70 mkr)
  • Affärsvolymen ökade med 2 procent och uppgick till 42 981 mkr
  • Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 14,2 procent
  • K/I-talet före kreditförluster uppgick till 47 procent
  • Kreditförlustnivån uppgick till 0,03 procent
  • Rörelsekostnaderna minskade med 4 procent
  • Kapitaltäckningsgraden uppgick till 17,5 procent
  • Likviditeten var fortsatt god och uppgick till 2 487 mkr

Frågor besvaras av  Bosse Johansson, VD, telefon 0708-16 66 66 eller Jens Magnusson, Ekonomi-/Finansichef, telefon 033-16 66 32

Om oss

Sparbanken Sjuhärad AB är en fristående bank vilket den har varit sedan banken grundades 1831. Banken är ett publikt aktiebolag. Majoritetsägare är en lokal stiftelse och övriga aktier ägs av Swedbank AB och en personalstiftelse. Den del av bankens vinst som delas ut till Sparbanksstiftelsen Sjuhärad används för att stödja bygdens utveckling. Banken leds av en bolagsstyrelse med säte i Borås. Banken har 8 kontor runt om i Sjuhäradsbygden med totalt cirka 160 anställda. Genom samarbetet med Swedbank AB finns också tillgång till ett kunnande som sträcker sig långt utanför Sveriges gränser. Swedbank Sjuhärad AB har ett komplett utbud av finansiella tjänster för privatpersoner och företag. Swedbank Sjuhärad AB är marknadsledande inom sitt verksamhetsområde.