Delårsrapport januari-september 2016 för Swedbank Sjuhärad AB (publ)

Resultat

  • Rörelseresultatet ökade med 16 procent och uppgick till 225 mkr
  • Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 12,0 procent
  • K/I-talet uppgick till 42 procent

Likviditet och kapital

  • Likviditetstäckningsgraden uppgick till 465 procent
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 20,12 procent
  • Bruttosoliditeten uppgick till 8,6 procent

Volymer

  • Utlåningen ökade med 7 procent till 14 392 mkr
  • Inlåningen ökade med 8 procent till 14 309 mkr
  • Den totala affärsvolymen ökade med 5 procent till 55 487 mkr

Frågor besvaras av:
Bosse Johansson, VD, tel. 070-827 66 66 eller Jens Magnusson, Ekonomi-/Finanschef, tel. 070-305 66 32

Om oss

Sparbanken Sjuhärad AB är en fristående bank vilket den har varit sedan banken grundades 1831. Banken är ett publikt aktiebolag. Majoritetsägare är en lokal stiftelse och övriga aktier ägs av Swedbank AB och en personalstiftelse. Den del av bankens vinst som delas ut till Sparbanksstiftelsen Sjuhärad används för att stödja bygdens utveckling. Banken leds av en bolagsstyrelse med säte i Borås. Banken har 8 kontor runt om i Sjuhäradsbygden med totalt cirka 160 anställda. Genom samarbetet med Swedbank AB finns också tillgång till ett kunnande som sträcker sig långt utanför Sveriges gränser. Swedbank Sjuhärad AB har ett komplett utbud av finansiella tjänster för privatpersoner och företag. Swedbank Sjuhärad AB är marknadsledande inom sitt verksamhetsområde.