Pressmeddelande

Swedbank Sjuhärads årsredovisning för 2012 har nu publicerats på www.swedbanksjuharad.se

För ytterligare information:
Bosse Johansson, VD, Swedbank Sjuhärad AB, telefon 0708-27 66 66.
Jens Magnsson, Finans-/Ekonomichef, Swedbank Sjuhärad AB, telefon 033-16 66 32.

Om oss

Sparbanken Sjuhärad AB är en fristående bank vilket den har varit sedan banken grundades 1831. Banken är ett publikt aktiebolag. Majoritetsägare är en lokal stiftelse och övriga aktier ägs av Swedbank AB och en personalstiftelse. Den del av bankens vinst som delas ut till Sparbanksstiftelsen Sjuhärad används för att stödja bygdens utveckling. Banken leds av en bolagsstyrelse med säte i Borås. Banken har 8 kontor runt om i Sjuhäradsbygden med totalt cirka 160 anställda. Genom samarbetet med Swedbank AB finns också tillgång till ett kunnande som sträcker sig långt utanför Sveriges gränser. Swedbank Sjuhärad AB har ett komplett utbud av finansiella tjänster för privatpersoner och företag. Swedbank Sjuhärad AB är marknadsledande inom sitt verksamhetsområde.

Prenumerera